Het ontwaken tot je eigen waarheid.

Het is rond middernacht. Na vele dagen is de lucht vandaag helder. Alles ziet er fris gewassen uit en de halve maan verdwijnt aan de westelijke horizon. Deze avond sprak ik in de gevangenis. Er waren vele gevangenen aanwezig. Hoe eenvoudig worden ze, welk een zuiverheid straalt er uit hun ogen als je tot hen spreekt - dit alles komt me nu voor de geest.

Er is, zei ik; er is geen zondaar in de ogen van God, precies zoals er geen duisternis is in de aanwezigheid van licht. Vandaar dat ik je niet vraag om ergens afstand van te doen. Ik vraag je niet om de drek te laten vallen, ik vraag je enkel om diamanten te verwerven. Als je diamanten vergaart, valt de drek van zichzelf weg. Degene die jullie vraagt om iets op te geven zijn dom: de wereld bestaat juist enkel met het doel om te verwerven. Als je een volgende sport van de ladder bereikt, valt de vorige uit zichzelf weg. Verloochening is negatief: het bevat pijn, verdriet en onderdrukking in zich. Bereiken is positief: het brengt geluk met zich mee. Het lijkt of de daad van afstand nemen de eerste stap is, maar in feite is het bereiken datgene wat het eerst komt. Voordat de eerste trede verworpen is, is de tweede trede reeds bereikt. Het is enkel na het bereiken, na het beseffen dat het is bereikt, dat men de eerste trede achter zich laat. Vandaar dat als je het goddelijke bereikt, datgene wat zich als zonde voordoet verdwijnt zonder moeite van jouw kant. Inderdaad is met het bereiken van dat ene, alles bereikt. Op het moment dat de waarheid tot ons komt, verdwijnen alle dromen uit zichzelf. Dromen moeten niet verworpen worden, ze moeten worden onderkend. Iemand die bezig is dromen te verwerpen, heeft hiermee al hun bestaan bevestigd. Wij geloven niet in hun werkelijkheid. Daarom ook kunnen wij zeggen: "Aham Brahmasmi - Ik ben Brahman." Voor hen die dit afkondigen, bestaat de duisternis totaal niet. Vrienden, besef dit! Ontsteek het licht in jezelf en laat het horen. Ervaar het goddelijke in jezelf. Ontwaak tot je eigen waarheid, en dan zul je merken dat er nergens duisternis is. Onze eigen onbewustheid is duisternis, ons eigen ontwaken wordt het licht.

Ik zei dit tegen die gevangenen, maar ik voel dat dit tot iedereen gezegd moet worden, omdat er niemand is die geen gevangene is.

Uit: Seeds of Wisdom

 

 

 Osho books / Boeken Meditatie  Pareltjes / Pearls Music Home Meditation GiftShop

 

OSHO PUBLIKATIES
  
Churchillstraat 11, 7091 XL Dinxperlo
  tel. +31-(0)315 – 654 737
  e-mail:info@osho.nl

  
© Copyright teksten, foto’s en illustraties van Osho: Osho International Foundation
  © Copyright Nederlandse teksten van Osho: Osho Publikaties
  Voor informatie over kopiëren/publiceren van teksten van Osho, zie: 
www.osho.com/copyrights