Deze brieven zijn zaadjes van wijsheid. Net als andere zaadjes kun je deze planten, maar dan in je eigen hart. Met het in dankbaarheid lezen en vol liefde deze geschenkjes aanvaarden, is dat de beste manier om te zorgen dat de zaadjes ook gaan spruiten en zo een bron van wijsheid in jezelf worden. Lees opnieuw en mediteer erover en de Chinese wijsheid wordt werkelijkheid die zegt: inzichten zijn als spijkers, hoe harder men erop slaat, hoe dieper ze doordringen.

 

Seeds of Wisdom: 
No 113 


Het zichzelf troosten met verhaaltjes.

 

Leven - wat wij onder leven verstaan - wat is dat? Gisteravond stelde iemand mij die vraag. Ik vertelde hem een verhaal: Eens zaten een jonge en een oude man in leunstoelen in een wachtkamer. De oude man had zijn ogen gesloten, maar zo nu en dan lachte hij even. En soms ook maakte hij gebaren met zijn hand en gezicht, alsof hij iets van zich af wilde duwen.

De jonge man kon niet laten hem te vragen: "Wat is het dat U in deze vervelende wachtkamer aan het lachen kan maken?" De oude man zei: "Ik vertel mijzelf verhaaltjes en sommige ervan maken mij aan het lachen."

De jonge man vroeg toen: "En wat is het dat U ver van U vandaan wilt houden met die gebaren van handen en gezicht?" De oude man begon te lachen en hij zei: "Dat zijn de verhalen de ik al te vaak heb gehoord."

De jonge man zei, "Wat is dat nu? U troost uzelf met verhaaltjes!" Als antwoord zei de oude man: "Jongen, eens zul je begrijpen dat het hele leven niets anders is dan jezelf met verhaaltjes troosten." Zeker, het leven zoals wij dat kennen is niets anders dan een verhaal - en het troosten met verhalen is wat ons leven is. Wat wij onder leven verstaan is niet het leven, maar een droom. Het is bij het wakker worden dat we ons realiseren dat onze handen leeg zijn met wat niet werkelijk daar was; het leek enkel daar te zijn. Maar het is mogelijk om uit dit droomleven te ontwaken tot het echte leven. De slaap kan wegvallen, degene die slaapt kan ontwaken. De mogelijkheid van de aanwezigheid van slaap is ook de mogelijkheid van het ontwaken.

Uit: Seeds of Wisdom

 

 Osho books / Boeken Meditatie  Pareltjes / Pearls Music Home Meditation GiftShop

 

OSHO PUBLIKATIES
 
Churchillstraat 11, 7091 XL Dinxperlo
 tel. +31-(0)315 – 654 737
 e-mail:info@osho.nl

 
© Copyright teksten, foto’s en illustraties van Osho: Osho International Foundation
 © Copyright Nederlandse teksten van Osho: Osho Publikaties
 Voor informatie over kopiëren/publiceren van teksten van Osho, zie: 
www.osho.com/copyrights