Het Boek der geheimen

Soetra 107
Dit bewustzijn bestaat als ieder wezen, en niets anders bestaat.
 

Wetenschappers zeiden in het verleden gewoonlijk dat er slechts materie bestaat, niets anders. Machtige filosofische systemen ontstonden er, gebaseerd op de opvatting dat er niets dan materie bestaat. Maar zelfs zij die geloofden dat er materie bestaat, moesten wel toegeven dat er iets was als bewustzijn. Wat was dat dan? Ze zeiden dat bewustzijn alleen maar een bijverschijnsel, niet meer dan een bijproduct van materie was. Het was niets anders dan materie in vermomming, iets heel subtiels maar nog steeds materie. Maar deze halve eeuw heeft een heel groot wonder zien voltrekken.
Wetenschappers probeerden en probeerden er nogmaals achter te komen wat materie was, maar hoe harder ze hun best deden, hoe meer ze tot de slotsom kwamen dat er niets als materie bestaat.

Materie werd geanalyseerd en ze kwamen tot de bevinding dat ze verdwenen was. Nietzsche had precies honderd jaar voordien gezegd: ‘God is dood’. Als God dood is, kan er geen bewustzijn bestaan want God betekent de totaliteit van bewustzijn. Maar binnen honderd jaar is materie dood – en ze is dood niet omdat religieuze mensen geloven dat het zo is, maar doordat wetenschappers tot een definitieve conclusie zijn gekomen dat materie slechts schijn is. Ze schijnt te zijn zoals ze is doordat onze bik niet erg diep kan doordringen. Als onze blik diep kan doordringen verdwijnt ze, en dan blijft er energie over.

Dit fenomeen energie, deze niet-materiële energiekracht, is sinds onheuglijke tijden aan mystici bekend geweest. In de Veda’s, in de Bijbel, in de Koran, in de Upanishads – zijn mystici over de gehele wereld in het bestaan doorgedrongen en altijd zijn ze tot de slotsom gekomen dat materie slechts schijn is; in de diepste diepte is er geen materie, alleen energie.
Hiermee is de wetenschap het nu eens. En de mystici hebben nog één ding meer gezegd waarmee de wetenschap het nog eens moet worden – maar waarmee ze het eens op een dag wel eens zullen moeten zijn! De mystici zijn ook nog tot een andere conclusie gekomen. Ze zeggen dat wanneer je diep in energie doordringt, energie eveneens verdwijnt en er slechts bewustzijn overblijft.

Dit zijn dus de drie lagen. Materie is de eerste laag, de oppervlakte. Als je de oppervlakte doordringt, wordt de tweede laag duidelijk; de tweede laag die uit energie bestaat, kun je ontwaren. Dan als je energie doordringt, wordt de derde laag helder. De derde laag is bewustzijn. Aanvankelijk zei de wetenschap dat de mystici alleen maar droomden, want de wetenschap zag slechts materie en verder niets. Toen probeerde de wetenschap erin door te dringen, en de tweede laag van de mystici werd ontdekt: materie is maar schijn, beneden in de diepte is ze niets dan energie. En de andere bewering van de mystici is: dring verder tot energie door en de energie verdwijnt eveneens, dan blijft er alleen bewustzijn over. Dat bewustzijn is God. Dat is de diepste kern.

Als je in je lichaam doordringt, zijn daar deze drie lagen. Precies aan de oppervlakte is je lichaam. Het lichaam ziet eruit als materie, maar diep binnenin zijn er stromen van leven, prana, vitale energie. Zonder die levensenergie zou je lichaam niet meer dan een lijk zijn. Het is levend met iets stromends erin. Dat vloeiende iets is energie. Maar dieper, nog dieper, ben je bewust, kun je getuige zijn. Je kunt getuige zijn van zowel je lichaam als van je levensenergie.
Dat getuige zijn is je bewustzijn.
Ieder bestaan heeft drie lagen. De diepste laag is het getuigende bewustzijn. In het midden is er de levensenergie en precies aan de oppervlakte is er materie, een stoffelijk lichaam.

...

Deze techniek zegt: dit bewustzijn bestaat als ieder wezen, en niets anders bestaat. Leef met dit denkbeeld. Wees er gevoelig voor en waar je ook gaat, ga met deze mind en dit hart – dat alles bewustzijn is en dat niets anders bestaat. Vroeg of laat verandert de wereld van uiterlijk.
Vroeg of laat verdwijnen objecten en overal beginnen er personen te verschijnen. Vroeg of laat is de hele wereld plotseling verlicht en weet je dat je geleefd hebt in een wereld van dode dingen alleen door je ongevoeligheid. Anders is alles levend – niet alleen levend, alles is bewust.

Alles is diep van binnen niets dan bewustzijn. Maar als je het bij een theorie laat, als je erin gelooft als in een theorie, dan gebeurt er niets. Je moet het een manier van leven maken, een levensstijl – je gedragen alsof alles bewust is. In het begin is het een “alsof” en je voelt je een dwaas, maar als je in je dwaasheid kunt volharden, en als je het lef kunt hebben dwaas te zijn, begint de wereld je al gauw haar mysteriën te onthullen.

Wetenschap is niet de enige methodologie die te gebruiken is om de mysteriën van het bestaan binnen te gaan. In werkelijkheid is het de meest wrede methodologie, de langzaamste. Een mysticus kan het bestaan binnengaan in een enkel moment. De wetenschap heeft er miljoenen jaren voor nodig om zo ver door te dringen. De Upanishads zeggen dat de wereld illusoir is, dat materie illusoir is, maar pas vijfduizend jaar later kan de wetenschap zeggen dat materie illusoir is. De Upanishads zeggen dat diep vanbinnen energie bewust is – de wetenschap doet er nog eens vijfduizend jaar over. Mysticisme is een sprong; wetenschap is een heel langzame beweging. Het intellect kan geen sprongen maken; het moet argumenteren – ieder feit beargumenteren, bewijzen, weerleggen, experimenteren. Maar het hart kan onmiddellijk opspringen.

Onthoud dat voor het intellect een proces nodig is, dan komt de conclusie – proces eerst, dan de conclusie – logisch. Voor het hart komt de conclusie eerst, dan het proces. Het is precies omgekeerd. Zo komt het dat mystici niets kunnen bewijzen. Ze hebben de uitkomst, maar het proces hebben ze niet.

Je bent je er misschien niet van bewust, je hebt het wellicht niet gemerkt dat mystici eenvoudig over conclusies spreken. Als je de Upanishads leest vind je alleen conclusies. Toen ze voor de eerste keer in westerse talen werden vertaald, konden westerse filosofen het essentiële niet zien – want er was geen argument. De Upanishads zeggen: ‘Er is brahma’ – zonder enig argument. Hoe kom je tot deze conclusie? Wat is het bewijs? Op grond van wat voor vooronderstellingen verklaar je: ‘Er is brahma’? De Upanishads zeggen niets, ze komen eenvoudig tot een conclusie. Het hart komt onmiddellijk tot een conclusie. En heb je de conclusie eenmaal bereikt, dan kun je het proces creëren. Dat is de bedoeling van theologie.
Mystici komen tot de conclusie en theologen creëren het proces. Jezus kwam tot de conclusie en de theologen – Sint Augustinus, Thomas van Aquino – creëerden toen het proces. Dat is secundair. De conclusie is er, nu moet je de bewijzen vinden. Het bewijs schuilt in het leven van de mysticus. Hij kan er niet over argumenteren. Hij zelf is het bewijs – als je het kunt zien. Kun je het niet zien, dan is er geen bewijs. Dan is religie absurd.
Maak van deze technieken geen theorieën. Dat zijn ze niet. Dit zijn sprongen in de ervaring, sprongen naar de conclusie.

Het boek der geheimen - 112 meditaties om het innerlijke mysterie te ontdekken
Het kleine abc van meditatie

 OSHO PUBLIKATIES
 
Churchillstraat 11, 7091 XL Dinxperlo
  tel. +31-(0)315 – 654 737
e-mail: info@osho.nl

 © Copyright teksten, foto’s en illustraties van Osho: Osho International Foundation
  © Copyright Nederlandse teksten van Osho: Osho Publikaties
 Voor informatie over kopiëren/publiceren van teksten van Osho, zie: 
www.osho.com/copyrights