Niet de mind, niet Boeddha, niet de dingen

Breng je eigen geluk tot bloei

Wat je moet doen? Alles wat gezegd kan worden, is maar zozo; het is niet waar, het is niet onwaar, het zit precies in het midden en is heel gevaarlijk, want als de discipel niet is afgestemd op de meester, begrijpt hij het verkeerd.
Als hij afgestemd was op de meester, alleen in dat geval begrijpt hij het, want dan is er een verstandhouding.

Begrip is niet een kwestie van scherpe intelligentie; begrip is een kwestie van een diepe verstandhouding.
Begrip is geen kwestie van rede, intellect, logica.
Begrip is een kwestie van diepe sympathie, of zelfs van diepe empathie; vandaar de centrale betekenis van vertrouwen, geloof.
Begrip ontstaat door geloof, want in geloof vertrouw je, in vertrouwen word je het middelpunt,
in vertrouwen is verstandhouding mogelijk – want je gaat niet in de verdediging, je laat alle deuren open.

Deze monnik vroeg aan Nansen: ‘Is er een leer
die geen enkele meester ooit eerder verkondigd heeft?’


Ja, er is een leer; in feite is het iedere leer die geen enkele meester ooit eerder verkondigd heeft.
Waarom gaan meesters dan door met verkondigen? Hoe komt het dat Boeddha veertig jaar lang bleef praten? Waarom blijf ik maar praten, of je luistert of niet? Waarom praten ze überhaupt?
Als dat wat geleerd moet worden niet kan worden gezegd, waarom blijven ze dan maar praten?

Praten is enkel een lokaas. Door praten word je gegrepen, iets anders begrijp je niet.
Praten is net als snoep voor kinderen. Ze komen dan naar je toe, in zalige onwetendheid dat het niet om praten gaat; in zalige onwetendheid komen ze voor de snoep, komen ze voor het speelgoed.
Ze zijn gelukkig met het speelgoed.
Maar de meester weet, dat als ze eenmaal beginnen te komen, het speelgoed langzamerhand weggehaald kan worden en dat ze langzamerhand van de meester gaan houden zonder het speelgoed en als dat eenmaal gebeurt, kunnen woorden achterwege blijven.

Die leer is leegheid, die leer is absolute nietsheid.
En wanneer jij niet bent, begint plotseling het hele bestaan in en om je tot bloei te komen.
De hele extase van het bestaan komt rondom je samen – wanneer jij niet bent.

Wanneer jij niet bent, voelt het hele bestaan zich extatisch en viert feest; bloemen dalen op je neer.
Ze zijn nu nog niet op je neer gedaald, omdat jij nog bent en ze dalen niet neer totdat jij verdwijnt.
Wanneer je leeg bent, niet meer bent, wanneer je een nietsheid bent, shunyata, gaan ze plotseling neerdalen.
Ze zijn op Boeddha neergedaald, op Subhuti, op Nansen; ze kunnen op jou neerdalen, ze wachten erop.
Ze kloppen op de deur.
Zíj zijn er klaar voor. Pas op het moment dat jij leeg wordt, beginnen ze op je neer te dalen.

Onthoud het dus: de uiteindelijke bevrijding is niet jouw bevrijding, de uiteindelijke bevrijding is vanuit jou. Verlichting is niet van jou, kan dat niet zijn.
Wanneer jij niet bent, is het er.
Laat jezelf in je totaalheid vallen: de wereld van dingen, de wereld van ideeën, de wereld van het Zelf;
alledrie de lagen, laat ze vallen. Laat deze drie-eenheid vallen; laat deze trimurti vallen, laat deze drie gezichten vallen, want als jij er bent, kan die ene er niet zijn. Als je in drieën bestaat, hoe kan die ene er dan zijn?
Laat ze alledrie verdwijnen – God, de Heilige Geest en de Zoon; Brahma, Vishnu, Mahesh – alledrie, laat ze vallen!
Laat ze verdwijnen.
Niemand blijft over en dan is alles daar.
Wanneer er niets gebeurt, verschijnt het Al.
Als jij niets bent… het Al zal op je neer gaan dalen.
Uit: OSHO, And the Flowers showered

OSHO PUBLIKATIES
Churchillstraat 11, 7091 XL Dinxperlo
tel. +31-(0)315 – 654 737
e-mail: info@osho.nl

© Copyright teksten, foto’s en illustraties van Osho: Osho International Foundation
© Copyright Nederlandse teksten van Osho: Osho Publikaties
Voor informatie over kopiëren/publiceren van teksten van Osho, zie: 
www.osho.com/copyrights