Osho, mijn probleem is dat ik denk dat er iets mis met me is.
Als ik denk dat ik een probleem heb, dan heb ik er ook werkelijk een.
Denken lijkt in feite alleen maar op het bedenken van problemen.
Wat denkt u ervan?

Ik denk helemaal niet! Daarom heb ik geen problemen, alleen maar antwoorden en antwoorden – helemaal geen vragen. En zo is het precies. De mind is de grondoorzaak van alle problemen. Problemen groeien aan de mind, als bladeren aan de bomen. Je kunt almaar bladeren blijven snoeien, maar dat zal de boom niet vernietigen. Integendeel, het maakt dat de bladeren dikker worden en er steeds meer bladeren komen. Iedere tuinman weet het: snijd een blad af en de boom aanvaardt de uitdaging. Om zichzelf te beschermen, zal het drie bladeren produceren.

 

De mind kan zich blijven inspannen problemen op te lossen, maar hij kan ze niet laten verdwijnen. Elke oplossing doet nog meer problemen ontstaan. Daarom heeft de filosofie volkomen gefaald. Filosofie is het grootste fiasco in de wereld, en het is zo’n enorme verspilling van menselijke intelligentie geweest dat het bijna niet te meten is, want de meest intelligente mensen zijn zich blijven bezighouden met filosofische problemen. Talloze briljante mensen, van Aristoteles tot Wittgenstein, talloze briljante mensen hebben hun hele genialiteit verspild, om de eenvoudige reden dat ze probeerden losse problemen op te lossen, in plaats van naar de grondoorzaak van alle problemen zelf te kijken.

 

De mind is het enige probleem. Daarom komt de filosofie met vele, vele oplossingen aanzetten, maar geen oplossing is afdoende. Onmiddellijk komen er vele nieuwe problemen boven water. Geen enkele vraag is door filosofische inspanning opgelost, maar toch gaat de filosofie al maar door steeds verder in de woestijn in te gaan. Het kan de oceaan niet bereiken; het zit eigenlijk op een dwaalspoor. En daarin is religie anders.

Religie wil zeggen, dat je niet bepaalde problemen oplost maar kijkt naar de wortel van alle problemen, en deze afsnijdt.
Dat noemen we meditatie: meditatie betekent de wortel afsnijden.
Meditatie is niet de oplossing voor een of ander probleem; het lost niets op.
Het helpt je eenvoudig om van de mind, de schepper van problemen, af te komen.
Het helpt je gewoon om uit je mind te kruipen, zoals een slang uit zijn oude vel kruipt.

Als je eenmaal weet dat je niet de mind bent, vindt er een enorme transcendentie plaats. Meteen worden alle problemen onbeduidend; heel langzaam verdampen ze. Je blijft achter met een onpeilbare vrede; er heerst een grootse stilte. Deze stilte is de oplossing. Deze vrede is het antwoord, het antwoord van alle antwoorden.

 

Dit is het wonder van religie, of het wonder van meditatie. Om meer specifiek te zijn: dat zonder een enkel probleem op te lossen, het in een klap alle problemen oplost. Het is een snelle sprong, een kwantum sprong.

 

En, je voelt het al aan. Je zegt: Als ik denk dat ik een probleem heb, dan heb ik er ook werkelijk een.

 

Op het moment dat je denkt, schep je er ook een; en zodra je het hebt, ga je zoeken naar oplossingen. En wie gaat er naar oplossingen zoeken, en waar? De mind zal naar oplossingen zoeken, en binnen de mind zoeken! Zie je de onzinnigheid van dit alles? Het is als jezelf aan je veters omhoogtrekken. Dat is onmogelijk. Ja, de mind zal vele oplossingen aandragen, maar die zijn alleen maar oppervlakkig. De grondvraag blijft onaangetast en er zullen nog veel meer vragen opkomen. Het is een oneindig proces.

Maar het is goed dat je het gevoel hebt – een vaag gevoel, natuurlijk. Let op, ik zeg gevoel, ik zeg niet dat je tot een juiste gedachte gekomen bent. Geen enkele gedachte is ooit juist. Ik zeg je dat je tot een juist gevoel gekomen bent. Het is nog vaag, onduidelijk… net als de vroege morgen: de zon is nog niet opgekomen, maar het is ook geen nacht meer.

 

En je zult moeilijkheden krijgen, want dit is het moment van doorgang. Je voelt je heel kwetsbaar, je voelt je bijna gespleten, want je bent niet in de nacht en je bent niet in de dag. Je zit ergens tussenin, je bent onderweg. Vanzelfsprekend blijft een deel van je praten in de taal van de nacht, en dat is het oudere deel en het grootste deel. Slechts een klein deeltje van je springt op in de taal van de toekomst, de taal van de dag. En je zult menen dat je twee personen geworden bent, vinden alsof je twee personen geworden bent.

De periode van doorgang is voor iedere mediterende de moeilijkste periode – hij begint uiteen te vallen. Als je naar een psycholoog gaat zal hij zeggen: ‘dit is een zenuwinstorting.’ En als je mind het idee krijgt dat dit een zenuwinstorting is, dan is dat natuurlijk zo. Het is geen zenuwinstorting, het is een doorbraak. Maar de psychologie heeft nog steeds geen idee van doorbraak. Ze zal je proberen terug te duwen in je oude vel dat je achter je gelaten hebt, of bezig bent achter te laten. Maar dat kan niet lukken, dat is onmogelijk.

 

Vandaar dat de psychologie met al zijn verschillende scholen zoals psychoanalyse, psychosynthese, gestalt enzovoort, dat álle in het duister tasten want ze zijn zich nog steeds niet bewust van het feit dat de mens boven z’n mind kan uitstijgen. En er zijn psychologen zoals B.F.Skinner of Delgado, die denken dat de mens alleen maar gedrag is. Het is een andere manier van zeggen dat de mens niets anders is dan fysica, chemie, psychologie. De wetenschap is in staat alles te verklaren, niets anders is nodig. De mens is lichaam en niets meer. En zo is het met het grootste deel van de moderne psychologie, en in communistische landen is dat de enige psychologie.
Osho, Zijn met hart en ziel

OSHO PUBLIKATIES
Churchillstraat 11, 7091 XL Dinxperlo
tel. +31-(0)315 – 654 737
e-mail: info@osho.nl

© Copyright teksten, foto’s en illustraties van Osho: Osho International Foundation
© Copyright Nederlandse teksten van Osho: Osho Publikaties
Voor informatie over kopiëren/publiceren van teksten van Osho, zie: 
www.osho.com/copyrights