...Behalve de reis is er geen doel.

Het doel ligt besloten in de reis. Behalve de reis is er geen doel. De reis is het doel. Zelfs het een ervaring te noemen, is daarom fout. Het is een ervaren, het is nooit af. Je gaat er binnen, maar je komt er nooit uit. Tegen de tijd dat je eruit kunt komen, ben je er niet meer. Er is geen weg terug.

Ervaring bestaat tussen degene die ervaart en het ervarene, maar in het ervaren van waarheid – of noem dat god of wat je maar wilt – is degene die ervaart opgelost, is het ervarene opgelost; er blijft enkel een dynamisch proces van ervaren over.
Het is een rivier zonder oevers. Er is geen dualiteit. Er bestaat geen scheiding.

Hoe moet je het dan uitdrukken? – want alle uitdrukkingen houden beperkingen in. En alle beperkingen zijn onwaarheden. Als je zegt ‘god bestaat,’ vervals je. Als je zegt ‘god bestaat niet,’ vervals je weer vanaf de andere kant. Wanneer je zegt ‘god bestaat,’ heb je een onwaarheid uitgesproken.

Laat het me je uitleggen. We kunnen zeggen ‘het huis bestaat,’ we kunnen zeggen ‘de boom bestaat,’ we kunnen zeggen ‘de man bestaat’ – want op een dag bestaat de boom niet meer, en op een dag bestond de boom niet; op een dag bestaat het huis niet meer, en op een dag bestond het huis niet. Tussen twee niet bestaanden, is er enkel een flits van bestaan.

Over een huis kunnen we zeggen dat ‘het bestaat,’ maar we kunnen niet zeggen ‘god bestaat.’ In dezelfde betekenis wordt het woord een onwaarheid – want het goddelijke is er altijd geweest, is er, en zal er zijn. Dus op dezelfde manier als we zeggen ‘het huis bestaat,’ kunnen we niet zeggen ‘god bestaat.’ ‘God bestaat,’ maakt het goddelijke ook tot een ding – en het goddelijke is geen ding. Het goddelijke is alle dingen samen... alle dingen die er ooit geweest zijn, en alle dingen die er ooit zullen zijn. Het goddelijke is de totaliteit van verleden, heden en toekomst.

Dus hoe kun je zeggen ‘god bestaat?’ In feite is de zin ‘god bestaat’ een tautologie, een herhaling – alsof je zegt ‘het bestaande bestaat.’ Het goddelijke betekent het bestaande – het zijn van alles dat bestaat.

Het bestaan van het huis is het goddelijke, het bestaan van de boom is het goddelijke, het bestaan van de mensheid is het goddelijke.

Je kunt niet zeggen ‘god bestaat,’ want dan is god ook een van de miljoenen dingen; hij is dan niet de totaliteit. Je kunt niet zeggen ‘god bestaat,’ dat is een onwaarheid.

Je kunt niet zeggen ‘god bestaat niet,’ want de totaliteit bestaat. Hoe kun je het ontkennen? Zelfs als je zegt ‘het is een illusie,’ bestaat de illusie. Zelfs als je zegt ‘het is een droom,’ bestaat de droom, bestaat de dromer, bestaat het gedroomde. Je kunt niet eenvoudig zeggen ‘god bestaat niet.’ Jij bestaat, en de persoon bestaat tegen wie je zegt ‘god bestaat niet,’ die bestaat wel – het bestaande kan niet ontkend worden.

Dus wat kun je doen? Hoe kun je het goddelijke uitdrukken? Hoe kun je nirvana uitdrukken? Hoe kun je tao of waarheid uitdrukken? Ze kunnen niet uitgedrukt worden. Ze kunnen begrepen worden, ze kunnen aangeduid worden, maar ze kunnen niet uitgedrukt worden.

Tot uitdrukking brengen is heel beperkt, en het goddelijke is oneindig. Het oneindige kan niet in woorden worden vervat. Je kunt het oneindige in woorden dwingen, maar dan is het niet meer oneindig, dat is de onwaarheid. Alles wat mooi is, alles wat aantrekkelijk is, alles wat goed is en echt is, blijft ongezegd.

Goethe werd op een keer gevraagd: ‘Wat is de betekenis, het geheim van het leven?’ Hij antwoordde: ‘Doe dat bewust wat de plant onbewust doet... en dat is, groeien.’

De betekenis van het leven zit in groei. De betekenis van nirvana zit in je groei. Groei. En aan deze groei komt geen eind. Je blijft groeien, je blijft maar groeien. De reis is eindeloos. Er komt nooit een doel. Vele doelen komen en gaan, vele pieken van ervaring komen en gaan, maar nog steeds wacht het oneindige en blijft het wachten. Je kunt het niet uitputten.

Dat is de kwaal met taal – taal is uitputtend. Wanneer ik tegen je zeg ‘ik houd van je,’ heb ik alles gezegd, uitputtend... maar de liefde gaat verder. Liefde is een groei, een levend proces. ‘Ik houd van je’ is dode taal. Iets is gestorven in de woorden. Woorden zijn als dode lichamen.

Een boeddha, iemand die verlicht is helpt je te groeien. Als hij spreekt, spreekt hij enkel om je te helpen al het spreken te laten varen. Als hij woorden gebruikt, gebruikt hij ze enkel om je te helpen woordloos te worden. Als hij spreekt, spreekt hij enkel om stilte aan te geven.

Wanneer een boeddha dus iets zegt, denk er dan altijd aan dat de verpakking helemaal niet belangrijk is, maar de inhoud. Het woord is de verpakking, en de betekenis is de inhoud. Maar die betekenis kan enkel bij je overkomen wanneer je groeit. Tenzij je iets proeft van boeddhaschap, begrijp je het niet.

Het is dus geen kwestie van taal, het is een kwestie van inzicht. Kennis kun je blijven verzamelen, dan hoeft je niet te groeien. Je kunt blijven doorgaan jezelf met kennis vol te stoppen, en diep vanbinnen blijf je dan dezelfde – er vindt geen groei plaats, geen transformatie vindt plaats.
...
Er zijn maar twee mogelijkheden: of je gaat naar binnen – wat een enorm avontuur is en moed vereist, of je doet anderen na – wat van de een en wat van de ander, en je wordt een lappendeken.

Kijk naar jezelf, en je kunt ontdekken hoe je een ratjetoe geworden bent. Als je iets zegt, kijk dan maar eens vanbinnen waar het vandaan komt. Je moeder, je vader, je broer, de vriend, de leraar, de priester – waar komt dit stukje vandaan? En blijf je ontdoen van alles wat van anderen afkomstig is.

Om te groeien is een intense reiniging nodig, want je kunt groei niet imiteren. Groei moet met jou gebeuren, je kunt niet blijven imiteren. Laat alle imitatie varen, en langzaamaan krijg je dan helderheid, langzaamaan krijg je een bodem om op te staan. Je weet dan wie je bent.

In het begin blijft het vaag, verwarrend, chaotisch, maar als je moedig bent, settelen dingen zich langzaamaan, en word je voor het eerst bewust van je eigen wezen.

En elk wezen is uniek. Nooit is er iemand geweest zoals jij, en zal er ook nooit meer zijn. Het bestaan heeft veel op je ingezet. Het verwacht veel van je. Je bent een ongekend experiment. Mis de kans niet.
uit: Osho: Zen en de religieuze ongelovige

OSHO PUBLIKATIES
Churchillstraat 11, 7091 XL Dinxperlo
tel. +31-(0)315 – 654 737
e-mail: info@osho.nl

© Copyright teksten, foto’s en illustraties van Osho: Osho International Foundation
© Copyright Nederlandse teksten van Osho: Osho Publikaties
Voor informatie over kopiëren/publiceren van teksten van Osho, zie: 
www.osho.com/copyrigh
t