Schelpen zoeken ... als alles in dít moment besloten ligt

Vraag 3
Gisteren zei u dat hiernu alles perfect is, niets veranderd hoeft te worden, alles is zoals het zou moeten zijn. Osho, wat doen we hier in de meditatiekampen? Leg het alstublieft uit.

Als je begrijpt wat ik heb gezegd, is het niet nodig iets te doen. Als je het niet begrijpt, dan moet er veel gedaan worden.
Je doet meditaties omdat inzicht ontbreekt. Als inzicht bij je ontstaat, is geen enkele meditatie nodig. Als je het begrijpt, wordt je hele leven een meditatie. Dan doe je alles wat je doet meditatief.
Je eet meditatief, je slaapt meditatief, je loopt meditatief. Dan is meditatie niet iets dat apart staat – het is als ademhalen of het kloppen van het hart. Het wordt een kwaliteit van je wezen. Niet dat je meditatie doet, je wordt meditatief. Bij alles wat je doet, volgt meditatie je als een schaduw.

Als je het begrijpt, is meditatie niet iets om te doen; het is een resultaat van inzicht. Maar als je het niet begrijpt, dan moet meditatie gedaan worden, want alleen door meditatie word je langzaamaan gezuiverd en wordt inzicht mogelijk.
Ze zijn onderling verbonden. Of je begrijpt het – dan volgt meditatie; of je begrijpt het niet – dan moet je mediteren en volgt inzicht. Ze zijn onderling afhankelijk.
Vraag niet wat er eerst is, de kip of het ei. Geen van beide is eerst, ze zijn onderling afhankelijk. De kip kan er niet zijn als het ei er eerder niet was, en het ei kan er niet zijn als de kip er eerder niet was.

Maar je moet ergens beginnen. Raak niet in de war. Ga maar naar de markt – koop een kip of neem een ei mee, maar doe iets. Blijf niet alleen maar filosofisch zitten overdenken, dat je eerst moet beslissen wat het een en wat het ander is, en wat het eerst komt. Dan ben je nooit in staat te beslissen. Niemand is ooit in staat geweest te beslissen wat eerst komt.
In feite verschijnen ze als twee, maar het zijn er geen twee. Het ei is niet anders dan de niet verschenen kip, en de kip is niet anders dan het niet verschenen ei. De kip is niet anders dan de manier van het ei om meer eieren te produceren. Ze zijn onderling verbonden.
Dus, of inzicht of meditatie. Als je het begrijpt, is het niet nodig.

Maar misleid jezelf niet, want misleiding is heel gemakkelijk. Je kunt denken: ‘Ja, ik begrijp het.’ Je kunt denken dat je het begrijpt, want het is heel ego versterkend te denken dat je het begrijpt – en welke noodzaak is er dan om te mediteren?
Maar als er werkelijk inzicht verschijnt, verdwijnen alle problemen onmiddellijk. Als problemen doorzeuren, heb je jezelf vast misleid. Als er boosheid blijft, als er haat blijft, als er angst blijft, heb je jezelf misleid. Ga dan alsjeblieft mediteren. Dan moet er veel gezuiverd worden.
Meditatie is niet anders dan catharsis. Meditatie is alle rotzooi vanbinnen eruitgooien. Als de spiegel helder is, weerspiegelt hij uitstekend. Dat is wat inzicht is – een heldere spiegel van bewustzijn. Maar als de spiegel met stof bedekt is, moet je eerst het stof afwissen, de spiegel schoonmaken. Dat is wat meditatie is.
Meditatie is alleen maar het schoonmaken van de spiegel. Inzicht is de schone spiegel, de schoongemaakte spiegel.
Als je dus ervaart dat je nog niet kunt begrijpen wat hier tegen je gezegd wordt, blijf dan mediteren. Op een dag ben je in staat het te zien. Als je het begrepen hebt, is het geen punt meer. Maar inzicht betekent dat er nu geen problemen meer zijn.

Net een paar dagen geleden kwam hier een man, die zei dat hij jarenlang gemediteerd had, en ik vroeg hem: ‘Hoe voelt u zich?’
Hij zei: ‘Geweldig, uitstekend. Meditatie heeft me enorm geholpen. Ik ben helemaal stil geworden en ik heb verschijningen en zie licht en dergelijke dingen.’
Ik zei hierop: ‘Dan is het volkomen in orde. Waarom bent u bij me gekomen?’
Hij zei toen: ‘Maar deze boosheid en seks en hebzucht – ze gaan maar door.’
Vervolgens zei ik: ‘U moet uzelf wel misleid hebben. U hebt vast een droom gehad van licht, van verschijningen, van stilte. U hebt uzelf er vast van overtuigd dat u stil geworden bent, want het is onmogelijk stil te worden, vol van licht te zijn, en vervolgens boos en hebzuchtig te blijven – het is onmogelijk. Of u hebt uzelf misleid, of u probeert mij te misleiden.
Als je het begrijpt, is het niet nodig iets te doen, Dan verdwijnt alles gewoon. Je bent wakker. De slaap is voorbij en alle dromen zijn verdwenen.

Op een ochtend ontwaakte een zenmeester. Hij riep een discipel die voorbijkwam, en zei: ‘Luister. Ik had een droom. Zou je hem willen uitleggen?’
De discipel zei: ‘Wacht even.’ En hij ging naar buiten en bracht een emmer water, en zei de oude man zijn gezicht te wassen. De oude man deed het en lachte en zegende de discipel en zei: ‘Oké. Dit is de juiste uitleg van de droom.’
Toen werd een andere discipel geroepen die voorbijkwam en de meester zei: ‘Kijk, ik had een droom en ik vroeg deze discipel hem uit te leggen, en hij bracht een emmer water. Zou jij dit willen uitleggen?’
De discipel zei: ‘Wacht even.’ Hij ging naar buiten en kwam terug met een kop thee. Hij zei: ‘Drink alstublieft een kop thee. Afgelopen! De droom is voorbij, dus waarom zich er druk over maken?’

Als je wakker bent, ben je ook wakker. Wanneer je hebt begrepen dat het een droom is, heeft hij geen uitleg nodig. Voorbij! Een droom betekent dat het er niet is. Wat is de noodzaak iets uit te leggen dat er niet is?
Natuurlijk, Freud zou het verhaal helemaal niet fijn vinden. Hij heeft een geweldige business gecreëerd. Hij was een jood. Hij veranderde psychoanalyse in een geweldige business. Tegenwoordig is het een van de grootste ondernemingen in de wereld, zelfs General Electric en Ford zijn er niets bij. Psychoanalyse is een blijvertje...
De oosterse opvatting zegt, dat als je eenmaal beseft dat een droom een droom is – afgelopen! Punt erachter.
Als je begrijpt wat ik zeg, is dat hele inzicht genoeg. Als je het niet begrijpt, dan moet je mediteren. Maar mislied jezelf dan niet.
Intellectueel begrip helpt dan niet. Natuurlijk, alles wat ik zeg kun je intellectueel begrijpen. Intellectueel begrip is geen inzicht. Je hoort alles wat ik zeg, je luistert ernaar, je kent de taal en alles is duidelijk. Maar dit is geen inzicht.
Inzicht is een totaal verschijnsel. Alleen maar luisteren, en enkel door te luisteren gebeurt er iets binnenin je – een wending... wat Boeddha gewoon was paravritti te noemen, een omschakeling. Boeddha zei altijd dat er maar één wonder is. Hij noemde het de omkering in de diepste kiem van het bewustzijn – paravritti.
Door naar mij te luisteren gebeurt er iets in je bewustzijn – een omkering. Je bent niet meer hetzelfde. Het is niet zo dat je wat intellectuele kennis van mij hebt verworven, en dat je beter op de hoogte geraakt bent. Nee, plotseling ben je niet meer dezelfde. Iemand kwam er naar me luisteren, en iemand anders gaat weer weg. Een interval, een discontinuïteit, een sterven heeft zich voorgedaan... een kruisiging en een wederopstanding. Het gebeurt maar zelden.

Inzicht is heel zeldzaam. Het vereist enorme moed om in een enkel moment te sterven en opnieuw geboren te worden. Maar het gebeurt. Als het niet gebeurd is, blijf dan doorgaan met meditaties. Op een dag maken meditaties je er klaar voor. De spiegel wordt steeds helderder. Op een dag is de weerspiegeling perfect, en dan kom je tot inzicht.
Inzicht betekent een totale transformatie van je wezen.
Wees niet te veel geïnteresseerd in woorden; wees liever geïnteresseerd in mij. Wees niet te veel geïnteresseerd in wat ik zeg; wees liever geïnteresseerd in wat ik in het hiernu ben. Dan is er grotere kans op transformatie en inzicht. Als je alleen maar naar mij blijft luisteren, kun je manieren vinden om te ontwijken, te ontsnappen.

Woorden zijn alleen maar woorden. Geen enkel woord is echt. Het zijn enkel kunstmatige middelen – nuttig, maar erg beperkt. Taal ontstaat door toevalligheden. Het heeft niet het ultieme in zich. Daarom zijn er zo veel talen. Voor hetzelfde geld zijn er in de wereld duizend woorden. En er zijn bijna duizend talen. Het is kunstmatig.
Of je een roos een roos noemt of je haar ‘gulab’ noemt, maakt voor de roos geen verschil. De roos is gelukzalig onwetend van hoe je haar noemt. Anders zou de roos beduusd raken. Er bestaan voor de roos zo ongeveer duizend woorden. Het is voor de roos dan onmogelijk nog langer te bloeien als ze te taalkundig wordt, als ze te intellectueel wordt. De roos maakt er zich niet druk om hoe je haar noemt. En of je haar een roos noemt of je noemt haar een gulab, wat maakt dat uit? Een roos blijft een roos. Taal is kunstmatig, toevallig.

Ik heb een heel mooi verhaal gehoord, bijna ongelofelijk echt:
Jozef en Maria waren op weg naar Bethlehem om belasting te betalen. Maria die hoogzwanger was, zat natuurlijk op de ezel. Jozef liep geduldig aan haar zijde.
Toevallig gebeurde het dat Jozef zijn enkel verzwikte op een onverwachte steen op de weg en bijna viel. Overrompeld mompelde hij fluisterend: ‘Jezus!’
Maria wendde zich met glinsterende ogen tot hem en zei: ‘Precies de naam voor het kind.’
Zo komt alle taal naar boven – alleen maar toevalligheden.

Wees niet zo geïnteresseerd in wat ik zeg; wees geïnteresseerd in wat ik ben. En dan ontstaat er een ander soort inzicht, helemaal niet intellectueel maar totaal – dat gaat diep je ingewanden in, dat gaat circuleren in je bloed, dat gaat kloppen in je hart. Je gaat het inademen en uitademen, het wordt een deel van je hele wezen. Dan is er geen noodzaak voor meditatie.
Maar misleid jezelf alsjeblieft niet voordat het zo ver is. Want ik weet – velen van jullie denken dan: ‘Heel goed. Dus nu is het niet nodig te mediteren.’
Nee, meditatie kun je niet opgegeven, tenzij je tot inzicht gekomen bent. Ga ermee door.
Ik weet dat alles op het moment is zoals het moet zijn. Alles is perfect. Ik kan je als perfecte wezens zien, boeddha’s, stralende wezens vol van licht, maar je bent niet bewust. Enkel door mijn zeggen, kan het niet met je gebeuren. Je moet je ogen, je waarneming zuiveren.
Meditatie is gewoon medicinaal. Het helpt je ogen schoon te maken. Het helpt de waarneming te zuiveren. Het geeft je helderheid om te zien.
...
uit: Osho: Zen en de religieuze ongelovige

OSHO PUBLIKATIES
Churchillstraat 11, 7091 XL Dinxperlo
tel. +31-(0)315 – 654 737
e-mail: info@osho.nl

© Copyright teksten, foto’s en illustraties van Osho: Osho International Foundation
© Copyright Nederlandse teksten van Osho: Osho Publikaties
Voor informatie over kopiëren/publiceren van teksten van Osho, zie: 
www.osho.com/copyrigh
t