U heeft eens gezegd dat drugs chemische dromen, denkbeeldige ervaringen veroorzaken. En J. Krishnamurti zegt dat alle yogaoefeningen en alle meditatietechnieken, zoiets als drugs zijn – ze produceren een chemische verandering, en vandaar dus de ervaringen. Wilt u alstublieft uw commentaar geven?

Krishnamurti heeft gelijk. Het is heel moeilijk te begrijpen, maar hij heeft gelijk. Alle ervaringen zijn het gevolg van chemische veranderingen – allemaal, zonder enige uitzondering. Of je nu LSD inneemt of dat je vast, in beide gevallen ondergaat het lichaam een chemische verandering. Of je nu marihuana neemt of dat je een bepaalde ademhalingsoefening doet, pranayam, in beide gevallen ondergaat het lichaam een chemische verandering. Probeer het te begrijpen.

Wat gebeurt er als je vast? Je lichaam verliest een aantal chemische stoffen, omdat deze iedere dag met het voedsel aangevuld moeten worden. Als je deze chemische stoffen niet verschaft, is het gewoonlijke evenwicht verstoord; en omdat vasten een gebrek aan balans veroorzaakt, ga je het een en ander voelen. Als je lang genoeg vast, krijg je hallucinaties. Als je eenentwintig dagen of langer vast, ben je niet meer in staat te beoordelen of wat je ziet nu echt of onecht is, want daarvoor is een speciale chemische stof nodig en die ontbreekt.

Als je plotseling Krishna onderweg tegenkomt, is gewoonlijk je eerste gedachte dat je een hallucinatie hebt, dat je je in een illusie bevindt, in een droom. Je wrijft je ogen uit en kijkt om je heen, of vraagt aan iemand: ‘Kom eens hier. Alsjeblieft, kijk toch eens, ziet u ook dat er iemand voor me staat die op Krishna lijkt?’ Maar als je drie weken gevast hebt, is het onderscheid tussen droom en werkelijkheid verdwenen. Als je dan Krishna ziet staan, geloof je dat hij het echt is.

Heb je dat wel eens bij kleine kinderen gezien? Die kunnen geen onderscheid maken tussen droom en werkelijkheid. ’s Nacht hebben ze over een stuk speelgoed gedroomd, en ’s morgen huilen en snikken ze: ‘Waar is mijn speelgoed nou?’ Die speciale chemische stof die helpt onderscheid te maken moet nog tot ontwikkeling komen, pas dan zal een kind het onderscheid kunnen maken tussen echt en onecht. Als je alcohol drinkt wordt die chemische stof kapot gemaakt.

Moella Nasroeddin was instructies aan het geven aan zijn zoon. Ze zitten samen in een pub, en hij vertelt hem wanneer je moet stoppen met drinken. Hij zei: ‘Kijk eens daar in die hoek. Wanneer je vier mensen begint te zien in plaats van twee, dan is het helemaal duidelijk dat het tijd wordt te stoppen met drinken en je naar huis gaat.’
Zijn zoon zei: ‘Pap, er zitten daar geen twee mensen, er zit er maar een!’ De vader is al dronken.

Wat gebeurt er als je alcoholdrinkt? Er veranderen chemische stoffen. Als je LSD neemt of marihuana of wat anders – wat gebeurt er dan? Een chemische verandering, en je gaat dingen zien die je nooit eerder hebt gezien. Je gaat dingen voelen, je wordt heel gevoelig.

En dat is de moeilijkheid: je kunt een verslaafde er niet toe brengen zijn drugs op te geven, want de echte werkelijkheid lijkt zo plat, saai. Zodra hij de werkelijkheid door de bril van zijn chemische stoffen ziet, door chemische veranderingen… De bomen hebben dan meer blad en de bloemen meer geur, want hij kan projecteren, hij kan een denkbeeldige wereld scheppen. En als je dan tegen hem zegt: ‘Stop ermee. Je kinderen lijden eronder, je vrouw heeft er last van, je baan gaat naar de knoppen – hou er mee op!’ Maar hij kan er niet mee stoppen, omdat hij een glimp van een onechte maar prachtige wereld heeft gezien. Als hij nu zou stoppen, lijkt de wereld ruw, gewoontjes. De bomen zien er niet zo groen uit en de bloemen ruiken niet zo heerlijk; en ook zijn vrouw – ter wille van haar probeer je hem te overreden – lijkt heel alledaags, doods, niet interessant. Wanneer hij onder invloed van drugs is, wordt zijn eigen vrouw een Cleopatra, de mooiste vrouw ter wereld. Dan leeft hij in een droom.

Alle ervaringen zijn chemisch – zonder enige uitzondering. Wanneer je te sterk ademt, creëer je te veel zuurstof in het lichaam; de hoeveelheid stikstof daalt. Meer zuurstof verandert de innerlijke energie. Je gaat dingen voelen die je nooit gevoeld hebt. Als je wervelt zoals in de derwish dansen, als je snel ronddraait, tolt, verandert het lichaam; de chemie verandert door het tollen. Je voelt je duizelig, er opent zich een nieuwe wereld. Alle ervaringen zijn chemisch.

Als je honger hebt, ziet de wereld er anders uit. Als je vol bent, voldaan, ziet de wereld er anders uit. Een arm mens heeft een andere wereld dan een rijke mens. Hun chemie is verschillend. Een intelligent mens heeft een andere wereld dan de slimme mens; hun chemie is verschillend. Een vrouw heeft een andere wereld dan een man. Hun chemie is verschillend.

Wanneer je seksueel volwassen wordt, de leeftijd van veertien of vijftien bereikt, ontstaat er een andere wereld, omdat er nieuwe chemicaliën in de bloedsomloop komen. Als je met een kind van zeven over seks en seksueel orgasme praat, denkt hij dat je gek bent – ‘waar heb je het over?’ – omdat die stoffen nog niet stromen, deze hormonen zijn niet in de bloedstroom. Maar zodra hij de leeftijd van veertien of vijftien heeft, zijn zijn ogen vol van nieuwe stoffen – een gewone vrouw is plotseling getransformeerd.

... en lees verder in deel 3 van Vrij Zijn in het hier & nu

OSHO PUBLIKATIES
Churchillstraat 11, 7091 XL Dinxperlo
tel. +31-(0)315 – 654 737 e-mail: info@osho.nl

© Copyright teksten, foto’s en illustraties van Osho: Osho International Foundation
© Copyright Nederlandse teksten van Osho: Osho Publikaties
Voor informatie over kopiëren/publiceren van teksten van Osho, zie:  
www.osho.com/copyrights