Leef in vreugde, in liefde, zelfs onder hen die haten.
Leef in vreugde, in gezondheid, zelfs onder de geteisterde.
Leef in vreugde, in vrede, zelfs onder de gekwelde.
Leef in vreugde, zonder bezittingen, zoals de stralende.
De winnaar zaait haat omdat de verliezer lijdt.
Laat winnen en verliezen los en vind vreugde.

Mediteer op deze soetra’s van Gautama Boeddha. Hij is een van de meest vreugdevolle mensen die ooit bestaan heeft. Deze soetra’s geven je een oneindig inzicht in het hart van deze ontwaakte:

Leef in vreugde, zelfs onder hen die haten.
Vreugde is het sleutelwoord van deze versregels. Vreugde is geen geluk, want gelukkig zijn is altijd vermengd met ongelukkig zijn. Het wordt nooit in puurheid aangetroffen, het is altijd vervuild. Het heeft altijd een lange schaduw van ellende achter zich. Net zoals de dag wordt gevolgd door de nacht, wordt gelukkig zijn gevolg door ongelukkig zijn.

Wat is dan vreugde? Vreugde is een transcendente staat. Je bent niet gelukkig noch ongelukkig, maar volkomen vredig, rustig, in een absoluut evenwicht. Zo stil en zo vol leven dat je stilte een lied is, en dat je lied niets anders is dan je stilte.

Vreugde is voor altijd, geluk is tijdelijk. Geluk wordt veroorzaakt door de buitenwereld, daarom kan het van buitenaf weggenomen worden – je moet op anderen vertrouwen. En elke afhankelijkheid is vervelend, elke afhankelijkheid is een gebondenheid. Vreugde ontstaat vanbinnen, het heeft niets te maken met de buitenwereld. Het wordt niet door anderen veroorzaakt, het wordt helemaal niet veroorzaakt. Het is het spontaan stromen van je energie.

Als je energie stagneert, is er geen vreugde. Als je energie een stroom wordt, een beweging, is er geweldige vreugde – om geen andere reden, alleen maar omdat je vloeiender wordt, levendiger, meer stromend. In je hart wordt een lied geboren, een geweldige extase ontstaat.

Het is een verrassing wanneer het ontstaat, want je kunt er geen enkele reden voor vinden. Het is de meest mysterieuze ervaring in het leven: iets zonder oorzaak, buiten de wet van oorzaak en gevolg. Het hoeft niet veroorzaakt te worden, want het is je wezenlijke aard. Je bent ermee geboren. Het is iets dat aangeboren is, jij bent het in je vloeiende totaliteit.

Wanneer je vloeiend bent, stroom je naar de oceaan. Dat is de vreugde: de dans van de rivier die zich naar de oceaan beweegt om de allerlaatste geliefde te ontmoeten. Wanneer je leven een stilstaande vijver is, sterf je gewoon. Je beweegt je nergens heen – geen oceaan, geen hoop. Maar wanneer je vloeiend bent, komt de oceaan elk moment dichterbij, en hoe dichter de rivier nadert, hoe meer extase er is.

Je bewustzijn is een rivier. Boeddha heeft het een continuüm genoemd. Het is een continuïteit, een eeuwige continuïteit, een eeuwige stroom. Boeddha heeft nooit aan jou en je wezen gedacht als iets statisch. In zijn visie is het woord wezen niet juist. Volgens hem is wezen niets anders dan wording. Hij ontkent wezen en hij accepteert wording – want wezen geeft je een idee van iets statisch, als een steen. Wording geeft je een totaal ander idee… als een rivier, als een lotus die zich opent, als een zonsopgang. Er is voortdurend iets aan het gebeuren. Je zit daar niet als een steen, je groeit.

Boeddha verandert de hele metafysica: hij vervangt wezen door wording, hij vervangt feitelijke dingen door processen, hij vervangt zelfstandige naamwoorden door werkwoorden.

Leef in vreugde… Leef in je eigen meest innerlijke natuur, met volkomen acceptatie van wie je bent. Probeer jezelf niet te manipuleren in overeenstemming met de ideeën van anderen. Wees gewoon jezelf, je authentieke aard, en er ontstaat beslist vreugde, het welt in je op. Wanneer voor de boom gezorgd wordt, water gegeven, op toegezien wordt, is het vanzelfsprekend dat hij op een dag bloeit. Wanneer de lente komt, is er een geweldige bloei. Zo is het ook met de mens. Zorg voor jezelf. Vind de juiste voedingsbodem voor je wezen, vind een juist klimaat, en ga dieper en dieper in jezelf.

Onderzoek de wereld niet, onderzoek je natuur. Want door het onderzoeken van de wereld krijg je misschien veel bezittingen, maar dan ben je geen meester. Maar door jezelf te onderzoeken krijg je misschien niet veel bezittingen, maar je wordt wel een meester. Het is beter meester van jezelf te zijn, dan meester van de hele wereld.

Leef in vreugde, leef in liefde… En iemand die in vreugde leeft, leeft natuurlijk in liefde. Liefde is de geur van de bloem van vreugde. Vanbinnen is er vreugde, je kunt het niet inhouden. Het is zo veel, het is ondraaglijk. Als je probeert er vrekkig mee om te gaan, voel je pijn. Er kan zo veel vreugde zijn, dat het, als je het niet deelt, lijden kan worden, pijn kan worden.
Vreugde moet gedeeld worden, door het te delen word je ontlast, door het te delen openen nieuwe bronnen zich binnenin je nieuwe stromingen, nieuwe lentes. Dat delen van je vreugde is liefde.

uit Osho: Vreugde – het geluk dat van binnenuit komt

OSHO PUBLIKATIES
Churchillstraat 11, 7091 XL Dinxperlo
tel. +31-(0)315 – 654 737
e-mail: info@osho.nl

© Copyright teksten, foto’s en illustraties van Osho: Osho International Foundation
© Copyright Nederlandse teksten van Osho: Osho Publikaties
Voor informatie over kopiëren/publiceren van teksten van Osho, zie: 
www.osho.com/copyrights