#8 Stijgen in liefde

Een man en een vrouw zijn enerzijds helften van elkaar, en anderzijds tegenpolen.
Doordat ze tegenpolen, trekken ze elkaar aan. Hoe verder ze van elkaar verwijderd zijn, hoe intenser de aantrekkingskracht; hoe meer ze van elkaar verschillen, hoe groter de charme en de schoonheid en de aantrekkingskracht.

Maar daar ligt precies het hele probleem.Wanneer ze dicht bij elkaar komen, willen ze nog dichterbij komen, willen ze in elkaar opgaan, willen ze één worden, een harmonisch geheel – maar hun hele aantrekkingskracht is afhankelijk van tegenstelling, en harmonie hangt af van het oplossen van de tegenstelling.
Tenzij een liefdesverhouding heel bewust wordt ondergaan, gaat ze heel veel leed en geweldige problemen teweegbrengen.
Alle geliefden zitten in de problemen.
De problemen zijn niet persoonlijk, maar zitten puur in de aard der dingen.

...

Enkel met meditatie krijgt liefde nieuwe kleuren en nieuwe muziek, nieuwe liederen en nieuwe dansen, want meditatie geeft je het inzicht het tegendeel te begrijpen, en puur door dat begrip verdwijnt het conflict.
Alle conflict in de wereld, komt door onbegrip. Jij zegt iets, en je vrouw begrijpt iets anders. Je vrouw zegt iets, en jij begrijpt iets anders.

Ik heb stellen ontmoet die dertig of veertig jaar hadden samengeleefd; toch lijken ze nog even onvolwassen als ze waren op de eerste dag dat ze samen kwamen. Nog altijd dezelfde klacht: ‘Ze begrijpt niet wat ik zeg.’ Veertig jaar samengeleefd, en je bent niet in staat om een bepaalde manier te ontwikkelen, waarop je vrouw precies begrijpt wat jij zegt, en jij precies kunt begrijpen wat zij zegt.

Maar ik denk dat er geen kans is dat dat gebeurt, tenzij door meditatie, want meditatie geeft je de kwaliteit van stilte, gewaarzijn, geduldig te luisteren, en het vermogen jezelf in de positie van de ander te verplaatsen.
Dingen zijn niet onmogelijk, maar we hebben niet het juiste medicijn uitgeprobeerd.

Ik wil je er graag aan herinneren dat het woord ‘medicijn’ van dezelfde wortel afkomt als ‘meditatie’. Medicijn geneest je lichaam, meditatie geneest je ziel. Medicijn heelt het materiële deel van je, meditatie heelt het spirituele deel.

Mensen leven samen, en hun ziel zit vol wonden; vandaar dat kleine dingen hen zo veel pijn doen.

Moella Nasroeddin vroeg mij: ‘Wat moet ik doen? – wat ik ook zeg, ik word verkeerd begrepen en onmiddellijk zijn er problemen.’
Ik zei hem: ‘Probeer één ding: zit gewoon stil en zeg niets.’
De volgende zag ik hem wanhopiger dan ooit. Ik zei: ‘Wat is er gebeurd?’
Hij zei me: ‘Ik had u niet om advies moeten vragen. Gewoonlijk waren we elke dag aan het vechten en ruziemaken, maar het was enkel met woorden. Door uw advies kreeg ik gisteren klappen!’
‘Wat gebeurde er dan,’ vroeg ik.
Hij zei toen: ‘Ik zat gewoon stil. Zij stelde veel vragen, maar ik was vast besloten te blijven zwijgen. ‘Dus je gaat niets zeggen?’ zei ze. Ik bleef zwijgen. Daarom begon ze me met dingen te slaan. En ze was heel boos. Ze zei: ‘Het is allemaal van kwaad tot erger geworden. We praatten tenminste nog met elkaar, nu praten we zelfs niet meer tegen elkaar.’
‘Dit is echt naar,’ zei ik.
‘U zegt naar? De hele buurt verzamelde zich en allemaal gingen ze vragen stellen: ‘Wat is er gebeurd? Waarom praat je niet? En iemand deed de suggestie: ‘Het lijkt erop dat hij door de een of andere kwade geest bezeten is.’
‘Mijn god, dacht ik, nu gaan ze me naar een of andere idioot brengen die me gaat slaan om te proberen de kwade geest uit te drijven. Ik zei: “Wacht! Ik ben niet bezeten door een kwade geest, ik zeg gewoon niets, want alles wat er gezegd wordt veroorzaakt strijd. Ik zeg iets en dan moet zij iets zeggen, en vervolgens moet ik weer iets zeggen, en niemand weet waar het op uitloopt.” Ik mediteerde eenvoudig in stilte, zonder iemand kwaad te doen – en plotseling keert de hele buurt zich tegen mij!’

Mensen leven zonder enig begrip. Vandaar dat alles wat ze doen in een ramp eindigt.
Als je van een man houdt, is meditatie het beste geschenk dat je hem kunt geven. Als je van een vrouw houdt, is de Kohinoor niets; meditatie is een veel kostbaarder geschenk – en het maakt je leven tot een pure vreugde.
In aanleg zijn we in staat tot pure vreugde, maar we weten niet hoe we het moeten aanpakken.
Alleen zijn we hoogstens droevig, maar samen wordt het echt een hel.
Zelfs een man als Jean-Paul Sartre, een man van grote intelligentie, vindt dat hij moet zeggen dat de ander de hel is, dat het beter is alleen te zijn, dat je het met de ander niet tot een succes kunt maken. Hij werd zo pessimistisch dat hij zei dat het onmogelijk is met de ander tot een succes te komen, want de ander is de hel. Doorgaans heeft hij gelijk.
Met meditatie wordt de ander jouw hemel, maar Jean-Paul Sartre had geen idee van meditatie.
Dat is de misère van de westerse mens. De westerse mens loopt het tot bloei komen van het leven mis, omdat hij niets van meditatie afweet, en de oosterse mens loopt het mis omdat hij niets van liefde afweet.
Zoals man en vrouw helften zijn van een geheel, zijn voor mij liefde en meditatie dat ook. Meditatie is het mannelijke, en liefde is het vrouwelijke.
In het samenkomen van meditatie en liefde ligt de ontmoeting van man en vrouw besloten. En in die ontmoeting scheppen we de mens die zichzelf overstijgt: dat wat noch man noch vrouw is.
Tenzij we op aarde een mens scheppen die zichzelf overstijgt, is er niet veel hoop.
uit Osho: Voorbij Mars en Venus

OSHO PUBLIKATIES
Churchillstraat 11, 7091 XL Dinxperlo
tel. +31-(0)315 – 654 737
e-mail: info@osho.nl

© Copyright teksten, foto’s en illustraties van Osho: Osho International Foundation
© Copyright Nederlandse teksten van Osho: Osho Publikaties
Voor informatie over kopiëren/publiceren van teksten van Osho, zie: 
www.osho.com/copyrights