Het eerste beginsel
………. over zelfbewustzijn

Boven de poort van de Oaku tempel in Kyoto staan enkele prachtige karakters gegraveerd die luiden: Het Eerste Beginsel.
De mensen komen van heinde en verre om ze te bewonderen.
De originele kalligrafie was op papier gemaakt door meester Kosen.
Toen Kosen de karakters tekende stond er een leerling naast hem, die de inkt had gemengd.
‘Niet zo best’, zei de leerling bij de eerste poging van Kosen.
‘Dat is nog slechter dan de eerste’, zei de leerling bij de tweede poging, en zo ging het verder.
Na de vierenzestigste poging raakte de inkt op, dus ging de leerling naar buiten om wat meer te mengen.
‘Nog snel eentje met het laatste beetje inkt’, dacht Kosen, ‘nu de leerling niet in de weg staat’.
Toen de leerling terugkwam, keek hij eens extra goed naar deze laatste poging, en zei:
‘Een meesterstuk!’


Op het moment dat de doener vertrekt, begint alles te gebeuren, want de doener vormt het probleem. Laat het gebeuren. Als er geen meditatie is, dan ben jij het nog steeds aan het doen.
Dan ben je nog steeds een doener, dan zit je nog steeds te bekijken hoe en wat anderen van je vinden, of ze je voor gek verslijten. Als je mind door hun beoordeling in beslag genomen wordt, kun je niet totaal zijn, dan ben je verdeeld.

Alleen het ego denkt over anderen na, omdat het van anderen afhankelijk is. Het is niets dan een verzameling van andermans meningen, wat anderen van je zeggen. Je staat voortdurend ter bezichtiging, je bent een exhibitionist: ‘Wat vinden de anderen, wat zeggen de anderen?’
Vanwege deze anderen blijft je ego bestaan, neemt het meer en meer vaste vorm aan, raakt het uitgekristalliseerd.
Heb je ooit wel eens opgemerkt dat je, telkens wanneer jij niet over anderen nadenkt en niet nadenkt over wat ze van je vinden, een andere energiestroom in je binnenste hebt, een ongeblokkeerde stroom – er geen rotsblok ligt en de rivier naar de oceaan stroomt? En dan wordt wat je ook doet een meesterstuk – wat dan ook! Je kwaliteit is nu totaal anders. Nu besta je op een volslagen ander plan, en al wat je doet, al is het maar een heel onbelangrijk iets, wordt totaal anders. Het wordt ‘het eerste beginsel.’
Wanneer je totaal bent, zelfs bij het uittrekken van je schoenen voordat je het huis binnengaat, dan trek je ze op een andere manier uit. Het wordt ‘het eerste beginsel’. Als een kalligrafie, niet meer dan drie woorden, ‘Het Eerste Beginsel’, een belangrijke boodschap kan worden, waarom schoenen dan niet? Je manier van lopen wordt ‘het eerste beginsel’. Je loopt zelfonbewust – je loopt zelfonbewust – je loopt als een dier, als een vogel, of je zit onder een boom en je zit als een boom, zelfonbewust. En dan beginnen plotseling vele miljoenen dingen binnenin je tot bloei te komen. Het enige probleem is dat jij er bent, en de enige oplossing is dat jij er niet moet zijn.

Je leeft in onzekerheid. Je enige zekerheid is andermans erkenning. Wanneer je je naar het hogere gaat begeven, is dit niet nodig. En dat is de tempel, en het eerste beginsel is bij de deur; laat jezelf gaan – laat jezelf volkomen varen. Jij kunt niet binnengelaten worden. Wanneer jij niet bent, dan word je toegelaten. Dan stroom je de tempel binnen; dan is er geen energieblokkade.
Probeer het – wees oplettend en beweeg je in de wereld alsof je alleen bent – er is niemand; beweeg je op de wereld alsof het volslagen eenzaamheid is – er is niemand. Als er niemand is, gaat je zelfbewustzijn langzaam maar zeker verdwijnen. Dan is de leerling weg, en met de leerling ben ook jij verdwenen.

Verborgen in je innerlijk draag je een meesterstuk met je mee, maar jij staat in de weg. Ga alleen maar opzij, dan wordt het meesterstuk onthuld.
Iedereen is een meesterstuk, want het goddelijke schenkt nooit leven aan iets minder dan dat. Iedereen draagt dat meesterstuk, vele levens lang verborgen, met zich mee, niet beseffend wie hij is, terwijl hij aan de buitenkant enkel tracht iemand te worden. Laat het idee om iemand te worden vallen, want je bent al een meesterstuk. Aan jou valt niets te verbeteren. Je moet er alleen naartoe komen, het te beseffen, het te realiseren. Het goddelijke zelf heeft je geschapen, je kunt niet verbeterd worden.

Hier leer ik je niet om je leven te verbeteren – nee, ik niet. Ik leer je gewoon het leven kennen dat er reeds is, dat er altijd geweest is, dat reeds het geval is.
Zet jezelf enkel maar opzij, zodat je ogen niet met het ego gevuld zijn, je wezen niet bewolkt is, en de hemel openbreekt.
Plotseling zegt, niet alleen jij, maar heel het bestaan: ‘Een meesterstuk!’
Dit is ‘Het Eerste Beginsel’.

Osho: Returning to the Source


OSHO PUBLIKATIES
Churchillstraat 11, 7091 XL Dinxperlo
tel. +31-(0)315 – 654 737
e-mail: info@osho.nl

© Copyright teksten, foto’s en illustraties van Osho: Osho International Foundation
© Copyright Nederlandse teksten van Osho: Osho Publikaties
Voor informatie over kopiëren/publiceren van teksten van Osho, zie: 
www.osho.com/copyrights