...tantrische meditatie

 

Tantra geeft alleen technieken – nooit idealen. Hierdoor verschilt het van alle moraalleren. Moraalleren geven altijd ideaal rolmodellen. Zelfs als zij het daarbij over technieken hebben, dienen die technieken altijd voor het bereiken van een ideaal. Tantra geeft je geen ideaal; jij bént het ideaal, en je toekomst ligt in het duister. Geen enkel ideaal uit het verleden is van enig nut, want niets kan herhaald worden, en áls het herhaald wordt is het nutteloos.

 

In het Boek der Geheimen worden honderdtwaalf meditatietechnieken beschreven, waarbij er voor sommige technieken begeleidende muziek op CD bestaat, met een beschrijving hoe de techniek te beoefenen, hoe te leren gade te slaan, te herkennen en te weten.

 

Soetra 79: Focus op vuur

Concentreer je op vuur dat vanaf je tenen door je lichaam omhoogkomt tot het lichaam tot as vergaat, maar jij niet.

 

Een heel eenvoudige techniek en heel mooi, heel gemakkelijk om te doen, maar van tevoren moet aan een paar basisvereisten zijn voldaan. Boeddha hield erg veel van deze techniek; hij wijdde zijn discipelen in deze techniek in.

Als Boeddha iemand inwijdde, was dit het allereerste: hij zei hem dan gewoon naar de crematieplaats te gaan en te kijken naar een lichaam dat wordt verbrand, een dood lichaam dat wordt verbrand. Gedurende drie maanden hoefde hij niets te doen, alleen maar daar zitten en kijken. Dus de zoeker ging dan naar de crematieplaats van het dorp. Hij bleef daar drie maanden, dag en nacht, en als er dan een dood lichaam kwam, zat hij daar gewoon en mediteerde. Hij keek alleen maar naar het dode lichaam; dan werd het vuur aangemaakt en het lichaam begon te branden. En drie maanden lang deed hij dan niets anders – alleen maar kijken naar dode lichamen die werden verbrand.


Boeddha zei: ‘Denk er niet over na. Kijk er alleen maar naar.’ En het is moeilijk niet de gedachte te krijgen dat jouw lichaam vroeg of laat ook wordt verbrand. Drie maanden is lang en ononderbroken, dag en nacht, telkens als er een lichaam moest worden verbrand, moest de zoeker erop mediteren. Vroeg of laat ging hij dan zijn eigen lichaam op de brandstapel zien. Hij ging dan zien dat hijzelf werd verbrand.


Als je deze techniek wilt doen, ga dan naar de verbrandplaats; dat helpt. Kijk ernaar – niet drie maanden lang – maar kijk ten minste naar één lichaam dat wordt verbrand; sla het gade. Dan kun je deze techniek gemakkelijk met jezelf doen. Denk niet na: kijk gewoon naar het verschijnsel, kijk wat er gebeurt.


Mensen gaan de lichamen van hun familieleden verbranden, maar ze kijken nooit. Ze gaan over andere dingen praten of over de dood; ze argumenteren en discussiëren. Ze doen allerlei dingen. Ze doen van alles en roddelen, maar ze kijken nooit. Het zou een meditatie moeten zijn. Praten zou daar niet moeten zijn toegestaan, want het is een zeldzame ervaring om iemand van wie je hield te zien verbranden. Je voelt onvermijdelijk dat jij daar ook brandt. Als je ziet dat je moeder wordt verbrand, of je vader, of je vrouw, of je man, zie je beslist ook jezelf daar in de vlammen. Die ervaring helpt bij deze techniek. Dat is één!


Het tweede: als je erg bang bent voor de dood kun je deze techniek niet doen, omdat die hele angst je dan beschermt. Je kunt er niet binnengaan. Je kunt het je ook op een oppervlakkige manier verbeelden, maar je diepere innerlijk is er dan niet in betrokken. Er gebeurt dan niets met je. Onthoud dus het tweede punt: of je bang bent of niet, de dood is de enige zekerheid.
 

Het maakt geen verschil of je bang bent of niet; het is niet belangrijk. In het leven is niets zeker, behalve de dood. Alles is onzeker; alleen de dood is niet toevallig. En kijk eens naar de mind van de mens. We praten altijd over de dood alsof het een toevalligheid is. Als iemand doodgaat, zeggen we dat hij te vroeg doodging. Telkens als iemand sterft praten we erover alsof het een toevalligheid was. Alleen de dood is geen toevalligheid – alleen de dood. Al het andere is toevallig. De dood is absoluut zeker. Je moet sterven.
...
uit: Osho Tantra, spiritualiteit en seks

uit: Osho Het boek der geheimen,

Pareltjes Home BoekenLijst Meditatie

OSHO PUBLIKATIES
Vianenstraat 48, 1106 DD  AMSTERDAM, Nederland
Tel.: (+31-0)20-6969 372 Fax: (+31-0)20-6915 642
e-mail: info@osho.nl

© Copyright teksten, foto’s en illustraties van Osho: Osho International Foundation
© Copyright Nederlandse teksten van Osho: Osho Publikaties
Voor informatie over kopiëren/publiceren van teksten van Osho, zie: www.osho.com/copyrights