NIEMAND IS EEN EILAND!                                                           

Dat moet je in gedachten houden, want het is een van de elementaire waarheden van het leven. Ik leg er de nadruk op omdat we de neiging hebben het te vergeten. We maken allemaal deel uit van een levenskracht, van een oceanisch bestaan. In principe wordt liefde mogelijk doordat we diep in onze wortels één zijn. Als we niet één waren, zou er geen liefde mogelijk zijn.

Je kunt een huis mooi vinden, maar je kunt het niet liefhebben. Je kunt allerlei dingen mooi vinden, maar liefde is geen passend woord om aan te duiden dat je iets mooi vindt. Liefde is alleen voorbehouden aan mensen die op dezelfde trap in de evolutie staan.

Het tweede punt dat je moet onthouden is dat de evolutie werkzaam is via polariteiten. Net zoals je niet op een been kunt lopen - je hebt twee benen nodig om te lopen - heeft het bestaan tegengestelde polen nodig: man en vrouw, leven en dood, liefde en haat om momentum op te bouwen. Anders heerst er stilte.

Je tegenpool trekt je aan de ene kant aan en aan de andere kant geeft hij je een gevoel van afhankelijkheid. En niemand wil afhankelijk zijn. Daarom heerst er tussen geliefden een onafgebroken strijd: ze proberen elkaar te domineren. In naam is het liefde, maar in werkelijkheid is het een politiek spel.

In de grond probeert de man de vrouw te domineren, haar een lagere status te geven, te verhinderen dat ze zich ontwikkelt, zodat ze altijd achterloopt. Wat de man duizenden jaren lang de vrouw heeft aangedaan is domweg monsterlijk: geen opleiding - ze kan de heilige boeken niet lezen. Ze kan zichzelf niet als de gelijke van de man zien. En haar conditionering is zo diep geworteld dat al zeg je dat ze gelijkwaardig is, dan nog zal ze het niet geloven. Het is praktisch haar instelling geworden - de conditionering is haar instelling geworden, dat ze echt in alles de mindere is: fysieke kracht, intellectuele vermogens... De man heeft een maatschappij geschapen waarin hij de beschermheer is en de vrouw de beschermeling.

In de hindoe geschriften staat dat de vader zijn dochter in haar kinderjaren moet beschermen. In haar jonge jaren moet de echtgenoot zijn vrouw beschermen. Als ze oud is moet de zoon zijn moeder beschermen. Maar beschermd moet ze altijd worden, en de man moet haar beschermen. Hij heeft haar zwak gemaakt, verstoken van scholing en ontwikkeling; hij heeft haar vooruitgang in de samenleving tegengehouden. En het ergste dat hij gedaan heeft is dat hij haar haar vrijheid heeft ontnomen, haar financiële vrijheid, waardoor haar vrijheid tot op de wortels wordt beknot. Ze moet afhankelijk zijn, ze is niet in staat haar eigen brood te verdienen.

Eeuwenlang zat hier een zekere logica in, want de vrouw moest moeder worden. En van de tien kinderen stierven er negen, dus een vrouw was bijna haar hele leven, tot aan de menopauze zwanger. Hoe kan ze dan werken? Hoe kan ze dan geld verdienen? Ze draagt een kind bij zich en ze zorgt voor de andere kleintjes, verzorgt ze, verzorgt het huishouden. Om kort te gaan, de man heeft de vrouw tot slavin gemaakt - en nog gratis ook, zonder haar te hoeven kopen. Je begrijpt de ironie...

In India... en ik geloof dat hetzelfde ook in andere landen gebeurt, op een andere manier. In India wordt de geboorte van een jongen begroet met muziek, dansend en zingend, zodat de hele stad weet dat er een jongetje is geboren. Maar als er een meisje geboren is, is het geen feest. Doordat het stil blijft weet de hele stad dat er een meisje geboren is.

Osho

OSHO PUBLIKATIES
Churchillstraat 11, 7091 XL Dinxperlo
tel. +31-(0)315 – 654 737
e-mail: info@osho.nl

© Copyright teksten, foto’s en illustraties van Osho: Osho International Foundation
© Copyright Nederlandse teksten van Osho: Osho Publikaties
Voor informatie over kopiëren/publiceren van teksten van Osho, zie: 
www.osho.com/copyrights