5)

de onzuiverheden uit je mind verwijderen

Dus wat ik je hiermee te kennen geef is, dat als je een beetje nadenkt, als je wat middeltjes voor jezelf creert om je gedachten te zuiveren, kom je erachter dat langzaam maar zeker zelfs je geringste daden gaan veranderen. Zelfs je woordgebruik wordt dan geweldloos, je bewegingen worden geweldloos. Je gedachten kunnen heel je leven transformeren. Wat je ook denkt is op je leven van invloed, omdat je gedachten een formidabele kracht hebben.

Er hangt enorm veel af van waar je de hele tijd aan denkt. Als je onophoudelijk aan geld denkt en je probeert te mediteren, begeef je je in twee tegenovergestelde richtingen. Het is net alsof je twee buffels zou vastbinden, een aan elk eind van de kar. De kar breekt dan in tween door de kracht van de buffels die tegenovergestelde kanten uittrekken, en hij gaat niet vooruit.

Als je gedachten zuiver zijn, zul je merken dat er zich oneindig grote veranderingen voordoen in zelfs je nietigste handelingen. Het leven wordt niet opgebouwd uit grote daden, het wordt opgebouwd uit kleine dingen. Hoe je opstaat, hoe je zit, hoe je praat, wat je zegt hier hangt een heleboel van af. En de belangrijkste bron van waaruit al dit handelen opduikt, is de mind.

Daarom is het zaak je gedachten op waarheid, goedheid en schoonheid te orinteren. Richt in je leven je herinnering voortdurend op waarheid. Steeds wanneer je er de tijd voor vindt, denk dan na over waarheid, denk na over goedheid en over schoonheid. En steeds wanneer je op het punt staat iets te doen, denk dan alvorens te beginnen een momentje na of wat je op het punt staat te doen, in harmonie is met waarheid, goedheid en schoonheid, of dat het daar tegenin druist. Als er gedachten in je mind zijn, overweeg dan of deze gedachtestroom wel bevorderlijk is voor waarheid, voor goedheid en voor schoonheid. Als het tegenovergestelde het geval is, roep deze gedachten dan onmiddellijk een halt toe, moedig ze niet aan. Ze zijn schadelijk voor je, ze trekken je omlaag en maken je leven kapot. Wees je dus bewust van het soort gedachten waar je hoofd van omloopt, en verleg die met moed, inspanning, doorzettingsvermogen en vastberadenheid naar zuiverheid en waarheid.

Vaak zul je het gevoel hebben dat je zelfs niet weet wat waarheid is. Vaak denk je dan dat je zelfs niet eens weet wat goedheid is. Het is mogelijk dat je misschien niet tot beslissen in staat bent, maar dan heb je er tenminste over nagedacht, en heb je er moeite voor gedaan om het te ontdekken. Dit is op zichzelf al goed en brengt veranderingen in je teweeg. En iemand die voortdurend nadenkt, gaat zich langzaam maar zeker realiseren dat hij weet wat waarheid en wat goedheid is.

Stop een ogenblikje vr elke gedachte, elk woord, en elke handeling. Er is geen haast bij. Bekijk wat je op het punt staat te doen, wat het resultaat ervan zal zijn. Wat vertelt het je? Wat zal er gebeuren als gevolg daarvan? Voor een zoeker is het heel belangrijk op deze manier na te denken.

Met betrekking tot de elementaire gedachtezuivering, is het allereerste punt daarom: observeren op welk centrale punt je gedachten gefocust zijn. Als je je niet focust op een van de manieren waarover ik spreek, zal het nuttig voor je zijn deze oefening te ontwikkelen.


Je zult ervan versteld staan te horen dat als er van de drie aspecten waarheid, goedheid, schoonheid ook maar eentje actief in je is, de overige twee tevens automatisch actief worden. En ik moet nog vermelden dat er drie typen mensen zijn. Het ene type heeft kans op een snel ontwaken van het aspect waarheid, het tweede type heeft kans op snel opbloeien van het aspect goedheid, en het derde type heeft kans op snel opbloeien van het aspect schoonheid.


Voor elk van jullie is er n overheersend aspect, maar als er maar n aspect actief wordt, worden de overige twee automatisch ook actief. Als iemand een liefhebber van schoonheid is, is hij geen leugenaar omdat liegen zoiets afgrijselijks is. Als iemand een minnaar van schoonheid is, heeft hij het niet in zich om wat voor onrecht dan ook te doen, omdat het zo afschuwelijk is om wat voor onrecht dan ook te doen. Dit houdt in dat hij niet tot stelen in staat is, omdat stelen zo afschuwelijk is. Dus als hij hart en ziel aan de schoonheid heeft verpand, kan hierdoor veel mogelijk worden.

Uit The Path of Meditation

OSHO PUBLIKATIES
Churchillstraat 11, 7091 XL Dinxperlo
tel. +31-(0)315 654 737
e-mail: info@osho.nl

Copyright teksten, fotos en illustraties van Osho: Osho International Foundation
Copyright Nederlandse teksten van Osho: Osho Publikaties
Voor informatie over kopiren/publiceren van teksten van Osho, zie: 
www.osho.com/copyrights