Laat gedachten niet geboren worden:
gedachte-anticonceptie

Ik vraag je niet om je gedachten te doden want die gaan ieder moment vanzelf dood. Gedachten hebben een heel kort leven; geen enkele gedachte houdt het lang vol. Een bepaalde gedachte houdt het niet lang vol, maar het gedachteproces wel. Gedachten sterven vanzelf weg, de een na de ander, maar de gedachtestroom niet. Nauwelijks is een gedachte gestorven of zijn plaats wordt ingenomen door een andere. Dat vervangen gebeurt heel snel en dat is het probleem. Het echte probleem heeft niet te maken met het wegsterven van een gedachte maar met haar snelle wedergeboorte.

Dus ik vraag je niet om je gedachten te doden, ik vraag je om het proces van hun conceptie te begrijpen en daar vanaf te komen. Wie het proces van de gedachteconceptie begrijpt, vindt makkelijk het pad om er vrij van te worden. Maar wie het proces niet begrijpt, blijft nieuwe gedachten creren en probeert tegelijkertijd zich tegen hen te verzetten. In plaats van iets te bereiken, is het gevolg dat de persoon die ermee vecht zelf instort.

Ik herhaal nog een keer: gedachten zijn niet het probleem, het feit dat gedachten geboren worden is het probleem.

De vraag is he ze geboren worden. Als we kunnen beletten dat ze ontstaan, als we geboortebeperking kunnen toepassen op gedachten, verdwijnen de gedachten die al geboren waren meteen. Gedachten sterven iedere seconde weg, maar hun totale vernietiging vindt niet plaats omdat er voortdurend nieuwe gedachten blijven opkomen.

Ik wil dus zeggen dat we gedachten niet hoeven te vernietigen, maar dat we moeten voorkomen dat ze ontstaan. Als we voorkomen dat ze geboren worden, is de uitschakeling compleet. We weten allemaal dat het denken voortdurend in beweging is, verandert. Maar wat betekent dit? Het betekent dat een gedachte niet lang leeft. Zij heeft maar een kortstondig bestaan: zij wordt geboren en sterft. Als we alleen maar kunnen voorkomen dat zij geboren wordt, hebben we ook niet te maken met het geweld dat met het doden ervan gepaard gaat; ze komt immers zelf te overlijden.

Hoe word een gedacht geboren? De conceptie en de geboorte van een gedachte is het resultaat van onze reactie op de buitenwereld. Daarbuiten bestaat een wereld vol gebeurtenissen en objecten en alleen onze reactie op deze wereld is verantwoordelijk voor het ontstaan van gedachten. Ik kijk naar een bloem. Kijken is niet denken en als ik gewoon blijf kijken komen er geen gedachten op. Maar zodra we ernaar kijken zeggen we: Het is een hele mooie bloem en is er een gedachte ontstaan. Maar als ik daarentegen alleen maar naar de bloem kjk, ervaar ik haar schoonheid en ontstaat er geen gedachte. Maar zodra we maar even iets ervaren, gaan we er woorden aan geven. Zodra je woorden aan een ervaring geeft, is er een gedachte ontstaan.

uit Osho, The Perfect Way

cbad

 OSHO PUBLIKATIES
 
Churchillstraat 11, 7091 XL Dinxperlo
  tel. +31-(0)315 654 737
e-mail: info@osho.nl

  Copyright teksten, fotos en illustraties van Osho: Osho International Foundation
   Copyright Nederlandse teksten van Osho: Osho Publikaties
 Voor informatie over kopiren/publiceren van teksten van Osho, zie: 
www.osho.com/copyrights