De innerlijke dans

   ...  de ontmoeting van het mannelijke en vrouwelijke van binnen, dat is wat wij ‘hemel’ noemen

 

Je hebt twee ogen. Deze beide ogen zijn voor de taoïst heel belangrijk. Alleen de moderne wetenschap kon de waarheid ervan inzien. Deze beide ogen zijn niet alleen de zichtbare ogen. Deze beide ogen vertegenwoordigen het mannelijke en het vrouwelijke in je. Tegenwoordig zegt de moderne wetenschap dat het brein van de mens verdeeld is in twee helften, en de ene helft mannelijk is, en de andere vrouwelijk. De rechterkant van je mind is vrouwelijk, en de linkerkant is mannelijk. Dus het ene oog vertegenwoordigt het mannelijke in je, en het andere oog vertegenwoordigt het vrouwelijke in je.

 

En wanneer je mannelijke en vrouwelijke binnenin je elkaar ontmoeten, is die ontmoeting wat ‘hemel’ genoemd wordt – die ontmoeting, die innerlijke verbondenheid van je mannelijke en vrouwelijke.

 

Jezus zegt: ‘Wanneer je beide ogen één worden, is er licht.’ Hij praat als een taoïstische alchemist. Wanneer je beide ogen één worden, is er licht. Wanneer je beide ogen één worden – wanneer je vrouwelijke en mannelijke in elkaar verdwijnen – dat is de ultieme orgastische ervaring.

Wat je ervaart tijdens het vrijen met een vrouw of een man is er maar een glimp van, een heel kortstondige glimp. Het is zo vluchtig dat het tegen de tijd dat je ervan bewust wordt, al weg is. Je wordt je er enkel van bewust in het verleden, het is zo kortstondig. Maar het is een glimp, een glimp van de ontmoeting van de man en de vrouw. Dit is een uitwendige ontmoeting.

 

Het is een wonder dat het zelfs gedurende een enkel moment gebeurt, maar er is een diepgelegen mogelijkheid. En dat is het werk geweest van tantra, tao, yoga, en alle belangrijke geheime leringen van de wereld: je te helpen je bewust te worden van je vrouwelijkheid en je mannelijkheid vanbinnen – wat tantrika’s Shiva en Shakti noemen, en wat taoïsten yin en yang noemen.

De polariteit, het positieve en het negatieve in je, de dag en de nacht – die moeten elkaar daar ontmoeten.

 

Zodra je in harmonie bent met je innerlijke vrouw en man, ben je plotseling ook in harmonie met anderen. Je innerlijke conflict verdwijnt; het conflict buiten je verdwijnt. Het uiterlijke is gewoon een schaduw naar het innerlijke. Dan kun je verbonden zijn; of misschien ben je niet verbonden. Je bent totaal onafhankelijk. Dan is het wat je het ook verkiest te zijn. Als je verbonden wilt zijn, kun je verbonden zijn; maar dan is er geen conflict. Als je niet verbonden wilt zijn, als je alleen wilt zijn, kun je alleen zijn; en dan is er geen eenzaamheid. Dit is het mooie, wanneer je vanbinnen tot een organische eenheid komt.
 

De ware rijkdom zit vanbinnen. Van buitenaf kun je enkel hints krijgen van de innerlijke rijkdom; van buitenaf wijzen enkel pijlen naar de diepste kern van je wezen; van buitenaf zijn het enkel mijlpalen. Maar klamp je niet vast aan een mijlpaal, en denk niet dat dit het doel is en je er bent.

Laat dit diep in je hart doordringen: dat tenzij het innerlijke belangrijker wordt dan het uiterlijke, je een heel abnormaal leven leidt. De normale mens is iemand wiens innerlijk de bron is van alles wat hij doet. Het uiterlijke is enkel een middel, het innerlijke is het doel.

De liefdesaffaire die je met een vrouw of een man hebt, is een middel tot het doel. Het doel is een liefdesaffaire te hebben met je innerlijke vrouw of innerlijke man. De buitenwereld moet als een leersituatie gebruikt worden; het is een geweldige kans.
Ik ben niet tegen de uiterlijke liefdesaffaire, ik ben er helemaal voor, want zonder die word je je nooit bewust van de innerlijke. Maar denk eraan, blijf niet vastzitten in de uiterlijke
.

OSHO PUBLIKATIES
Churchillstraat 11, 7091 XL Dinxperlo
tel. +31-(0)315 – 654 737
e-mail: info@osho.nl

© Copyright teksten, foto’s en illustraties van Osho: Osho International Foundation
© Copyright Nederlandse teksten van Osho: Osho Publikaties
Voor informatie over kopiëren/publiceren van teksten van Osho, zie: 
www.osho.com/copyrights