En wat zou je denken van vrijheid?

 

Net zoals de wetenschap en technologie die ons uiterlijk leven hebben getransformeerd, grotendeels een westers fenomeen zijn, zo vormt het Oosten hoofdzakelijk de bron van de wetenschap die ons innerlijk leven kan transformeren.


Tegenwoordig is meditatie, net zoals de gloeilamp, een universeel verschijnsel – de ene helpt onze buitenwereld, de andere onze innerlijke wereld te verlichten.


Maar in de loop van het proces waarin meditatie universeel geworden is, zijn er veel misvattingen ontstaan: dat het ‘religieus’ is, dat je in moeilijke houdingen zou moeten zitten, misschien met je benen in je nek en je gezicht in een vrome plooi om het ongemak te verbergen, daarbij misschien zelfs wel neuriënd, of terwijl je een of andere mantra met esoterische klank herhaalt.

Spreekt dat je niet aan... dan is dit boek voor jou geknipt.


Hierin wordt meditatie eenvoudig, gewoon en tot een natuurlijk onderdeel van de eigentijdse levensstijl gemaakt; en in toenemende mate eveneens tot een wezenlijk onderdeel.


In haar essentie is meditatie de kunst van het gewaarzijn, gewaar van wat in je innerlijk en om je heen gaande is.

Hoewel meditatie zelf geen techniek is, zijn er veel methoden om je te helpen dit gewaarzijn aan te leren, en naarmate je er de slag van te pakken krijgt, kan het je overal waar je bent vergezellen – bij je werk, je hobby, noem maar op.


Om in het leven succes te hebben, is de meesten van ons bijgebracht dat we moeten worstelen, vechten, ons hoofd erbij moeten houden, concentreren. De ellende bij deze benaderingswijze is dat hoe harder we worstelen, hoe meer spanning we opbouwen. En hoe meer gespannen we zijn, hoe slechter we presteren. De meditatieve benadering is: begrijpen dat het voor ons nodig is zo bewust mogelijk te zijn om ons beste beentje te kunnen voorzetten, om ieder moment het beste van ons te geven – en het beste uit ieder moment te kunnen halen. En voor bewust-zijn is ontspannen zijn nodig.


Gewoonlijk denken we dat we voor ontspanning naar buiten moeten gaan. Meditatie geeft ons een andere mogelijkheid: naar binnen te keren om te ontspannen.

De moeilijkheden van tegenwoordig zijn van dien aard dat er nog nooit een rustelozer wereld om in te leven geweest is. Nog nooit zijn de mensen zo gespannen geweest. Juist voor de moderne mind zijn deze technieken bedacht – een eigentijdse benadering om de mensen van vandaag te helpen.


Als je bijvoorbeeld iemand met veel energie bent, voor wie ‘alleen maar zitten’ een onmogelijkheid lijkt, probeer dan de Osho Actieve Meditaties, Osho Dynamic of Osho Koendalini. Zet je tot het uiterste in en laat de ontspanning van zelf volgen. Maken je opgekropte gevoelens het je misschien moeilijk om rustig te zitten? Of voel je je te moe en lethargisch om wakker te blijven terwijl je het zitten probeert? Of misschien wil je juist je lichaam bewegen. Ook in dat geval zijn deze actieve meditaties ideaal voor jou.

De handigheid om ontspannen te blijven in het heetst van onze allerdrukste dag, is wat wel ‘moeiteloze waakzaamheid’ genoemd is – de wezenlijke ervaring van meditatie. Dus zelfs wanneer je de overtuiging bent toegedaan dat je absoluut geen tijd voor meditatie vrij kunt maken, zul je een overvloed aan technieken in dit boek ontdekken die perfect aansluiten bij je dag.


Meditatie is op een eenvoudige opvatting gebaseerd. Dat je liever dan met het duister te vechten, wat uiteraard onmogelijk is, het licht moet ontsteken. Eerder dan het gevecht met onszelf aan te gaan door te proberen ons te verbeteren, door te proberen te leven in overeenstemming met andermans ideeën over wie of wat wij zouden moeten zijn, kunnen we beginnen gewoon onszelf te aanvaarden zoals we nu zijn.


Osho herinnert de mensen er dikwijls aan dat als het bestaan hen heeft uitgenodigd hier te zijn, van wie anders hebben ze dan toestemming nodig zichzelf te accepteren zó als ze zijn.


Wanneer we eenmaal in dit aanvaarden ontspanning vinden, wanneer we eenmaal ophouden ons anders voor te doen dan we zijn, wanneer we eenmaal ophouden zoveel moeite te doen om op anderen indruk te maken (die zich al even hard inspannen om op hun beurt ons te imponeren), wanneer we eenmaal stoppen met ons te proberen te verdedigen, onszelf te rechtvaardigen... Wanneer we er eenmaal mee ophouden onze wonden, zelfs voor onszelf, te proberen te verbergen, maar ze liever aan de open lucht en het licht blootstellen, vindt de genezing vanzelf plaats.


In dit boek lees je over het kalmeren van de mind, over leren hoe deze onschatbare biocomputer je grootste vriend kan zijn. En hoe het uitknopje te vinden is. Als je de mind nodig hebt, kun je hem gebruiken. Wanneer je hem niet nodig hebt, kun je hem met rust laten – klaar voor als je hem weer nodig hebt – verlost van zijn eigenschap van eeuwig en altijd kletsen.


Iemand beledigt je. Stel je voor dat je kunt kiezen wanneer en hoe antwoord te geven, los van de gebruikelijke kniereflex om ook naar de ander uit te halen, waardoor je die eindeloze vicieuze cirkel schept waaraan onze relaties geleidelijk aan ten onder kunnen gaan.


En wat zou je denken van vrijheid? Er is geen grotere vrijheid dan om datgene te zijn wat we bedoeld waren te zijn. Geen groter vrijheid bestaat er dan vrij zijn van de verwachtingen van anderen, ons leven spontaan te kunnen leiden, met gewaarzijn.


En de uiteindelijke paradox van meditatie is dat wanneer we ten slotte onszelf leren liefhebben… eigenlijk alleen als we van onszelf kunnen houden – dan zijn wij in staat die liefde met anderen te delen. Maar eerst moeten we met onszelf beginnen.

Uit het nieuwe Osho meditatie Handboek
Het kleine ABC van meditatie

OSHO PUBLIKATIES
Churchillstraat 11, 7091 XL Dinxperlo
tel. +31-(0)315 – 654 737
e-mail: info@osho.nl

© Copyright teksten, foto’s en illustraties van Osho: Osho International Foundation
© Copyright Nederlandse teksten van Osho: Osho Publikaties
Voor informatie over kopiëren/publiceren van teksten van Osho, zie: www.osho.com/copyrights