En wat kan ik doen?
               . . . Praktische oefeningen

Meditatie geeft een nieuwe kwaliteit aan je leven, het is daarom geen kwestie van tijd of geen tijd. Ik zeg ook niet dat je iedere dag drie uur moet mediteren, dat je drie uur uit je leven apart moet zetten, uit je werkleven nee! Als je die uren tijd kunt nemen is dat goed; als je dat niet kunt, gebruik dat dan niet als excuus dat je niet kunt mediteren. Probeer de zaak dan liever om te draaien, en verander en transformeer je werk in een meditatieve handeling.
Als je iets aan het schrijven bent, schrijf dan met je totale opmerkzaamheid. Als je een kuil aan het graven bent, graaf dan met je totale oplettendheid. Of je nu op straat werkt, of in een kantoor of op de markt, doen het met je volle oplettendheid.
Blijf in het hr en dan zul je zien: je raakt niet uitgeput; je hebt meer tijd, meer energie, minder verspilling, en uiteindelijk zal je leven gewoon een spel worden.

In tijden van spanning
Eerste stap:
adem diep uit.
Wanneer je je er ook maar op betrapt dat je gespannen bent adem diep uit. Met de adem die je eruit gooit, gooi je er ook die spanning uit.

Tweede stap:
Adem diep uit terwijl je je buik intrekt, en houd die een paar seconden zo adem niet in en sta dan je lichaam weer toe in te ademen, zo diep en zoveel als je kunt.
En kijk hoe je stemming verandert kan zo vaak als nodig herhaald worden.

?? 

In een andere versnelling schakelen
We zouden voortdurend verandering in onze werkzaamheden moeten brengen, omdat het brein vele centra heeft. Om een voorbeeld te noemen: als je met wiskunde bezig bent, functioneert een bepaald gedeelte van de hersenen, en de overige delen zijn in rust. Daarna lees je pozie dan rust het gedeelte dat tijdens de wiskunde bezig was, en treedt een ander deel in werking.
Om deze reden veranderen we op universiteiten en scholen om de veertig of vijfenveertig minuten van les, omdat elk hersencentrum het vermogen heeft om veertig minuten te functioneren. Dan voelt het vermoeidheid, en heeft het rust nodig, en de beste rust bestaat uit verandering van werk, zodat een ander centrum begint te functioneren en we kunnen ontspannen. Dus is voortdurende verandering heel erg goed, het verrijkt je.

Gewoonlijk doe je iets waarvan de mind bezeten raakt, je stort je er als een gek op. Dat is nu juist slecht; je moet je er al doende niet in die mate door in beslag laten nemen. Ga erin op, maar blijf het altijd meester, anders word je een slaaf en slavernij is niet goed.

Zelfs de slaaf zijn van meditatie is niet goed. Als je niet kunt ophouden een bepaald iets te doen, of je stopt niet dan met tegenzin, toont dat simpelweg dat je niet weet hoe je moet schakelen binnen de mind. Doe daarom als volgt:
Steeds wanneer je ergens mee bezig bent je zit bijvoorbeeld te mediteren en nu wil je wat anders gaan doen en je bent gestopt met mediteren, adem dan gewoon vijf minuten lang zo diep als je kunt uit. Laat het lichaam de inademing doen; jj moet niet inademen. Je moet het gevoel hebben dat jij er alles uitgooit wat in de mind, in het lichaam en in de rest van je gestel aanwezig was. Doe dit niet meer dan vijf minuten, begin dan met een ander karweitje. Je voelt onmiddellijk dat je veranderd bent.

Je hebt het nodig om vijf minuten in de neutrale stand te verkeren. Als je in een auto van versnelling verandert, moet de pook eerst naar de vrijstand zelfs al is het maar een fractie van een seconde, hij moet erdoorheen. Hoe efficinter de rijder, zoveel sneller kan hij uit de neutrale stand doorschakelen. Gun die neutrale stand dus vijf minuten waarin je helemaal met niets bezig bent alleen met ademhaling, alleen maar met zijn. Langzamerhand kun je dan de tijdsduur gaan verminderen. Na een maand doe je het nog maar vier minuten, na twee maanden nog maar drie minuten enzovoort.
Van lieverlee komt er een punt waarop n uitademing genoeg is en je hebt het werk afgerond het is gedaan, er staat een punt achter dan kun je met ander werk beginnen.

?? 

Gooi alle rommel overboord
Voor het slapen gaan, begin je met brabbeltaal (gibberish). Dertig minuten gibberish is voldoende. Het zal je ongelooflijk gauw leegmaken. Op de gewone manier heeft het tijd nodig: je blijft alles maar herkauwen en de gedachten gaan alsmaar door, en dat duurt de hele nacht. Het kan in een half uur worden gedaan!
....

??
 

OSHO PUBLIKATIES
Churchillstraat 11, 7091 XL Dinxperlo
tel. +31-(0)315 654 737
e-mail: info@osho.nl

Copyright teksten, fotos en illustraties van Osho: Osho International Foundation
Copyright Nederlandse teksten van Osho: Osho Publikaties
Voor informatie over kopiren/publiceren van teksten van Osho, zie: 
www.osho.com/copyrights