Uit DEEL III: De psychologie van de boeddha’s

‘Ik zie het zo: het denken als zodanig is ziek. Als je er niet uitstapt, kun je het arme denken niet helpen weer gezond te worden omdat je er te veel mee vereenzelvigd bent.
Je niet met het denken vereenzelvigen is de kortste weg naar je eigen wezen, dat altijd gezond is, niet eens weet wat ziekte is. Dat kan het ook niet weten omdat ziekte er wezensvreemd aan is. Net zoals het denken geen rust kan kennen, zo kent je wezen geen angsten en spanningen. Het is niet een kwestie van het denken genezen, maar van het verleggen van je totale aandacht en al je energie van je denken naar je zijn.
Meditatie helpt je om je aandacht te verleggen.
Die enorme verschuiving van je aandacht en je bewustzijn noem ik de psychologie van de boeddha’s.’

 

 

 

 

 

Niet-denken: kijken naar een leeg doek

De psychologie van de boeddha’s zal zich bezighouden met het niet-denken. Ze zal in elk opzicht diametraal tegenover de gebruikelijke psychologie staan omdat het een totaal nieuwe dimensie betreft, waarmee men nog nooit eerder in aanraking gekomen is, waar zelfs nooit eerder over gedacht is.

Het is gemakkelijk het denken te bestuderen. Het is heel moeilijk, zo niet onmogelijk, het gebied van het niet-denken te bestuderen. Het niet-denken herinnert mij aan een modern schilderij.
Een modern schilder exposeerde eens zijn schilderijen. Voor een van die schilderijen stond een man wel een half uur te kijken. De schilder liep rond om vragen te beantwoorden van mensen die iets wilden weten over een schilderij.

De man werd totaal in beslag genomen door het schilderij. De schilder kwam een paar keer langs, maar durfde hem niet te storen. Het schilderij was alleen maar een leeg doek en tenslotte kon hij het niet laten om hem te vragen: ‘Bent u geïnteresseerd in dit schilderij?’

De man zei: ‘Ja zeker, ik vraag me af wat het voorstelt. Het is leeg, maar het moet toch iets voorstellen als het hier tentoongesteld wordt. Bent u de schilder?’
De schilder antwoordde: ‘Ja, dat ben ik inderdaad, en ik zal het u uitleggen: het gaat over een koe die gras eet.’

De man zei: ‘Maar ik zie geen koe en geen gras.’
De schilder zei: ‘De koe heeft het gras opgegeten en is naar huis gegaan, daarom is er geen koe en geen gras. Daarom heb ik het doek leeggelaten.’

Onderzoek doen naar niet-denken is zoiets als kijken naar een leeg doek.

Alle gedachten, alle emoties en stemmingen zijn verdwenen, er is alleen nog een volkomen lege ruimte over. Deze lege ruimte moeten we op een andere manier bestuderen dan het gewone denken – omdat het gewone denken een bepaalde inhoud heeft en deze lege ruimte niet. Ze heeft een bepaalde kwaliteit, maar geen inhoud; een bepaalde geur, maar geen inhoud.

Er is niets objectiefs, het is pure subjectiviteit.

Wetenschappelijk onderzoek is altijd objectief. Het heeft iets nodig om te bestuderen. In deze lege ruimte is geen object. Er valt niets te bestuderen. Deze nieuwe dimensie moet met een totaal andere benaderingswijze verkend worden.

Dat is niet-denken. Als het niet-denken bereikt wordt is alles bereikt.
Er is niets meer dan dat, omdat het vrede, stilte en opperste verrukking is.
Het is goddelijk, onsterfelijk en eeuwig.
Niet-denken is het toppunt van wat mogelijk is.

De psychologie van de boeddha’s is de toestand van niet-denken.De dagen van de psychotherapie zijn geteld. Naarmate meditatie meer ingang vindt, zal psychotherapie aan terrein verliezen. Als we meditatie over de hele wereld kunnen verspreiden, zal de psychotherapie gewoon verdwijnen. Er zal geen behoefte meer aan zijn. Ze heeft in geen enkel opzicht geholpen.
Zorg ervoor dat je niet in de modder van de psychotherapie verzandt, want het is gemakkelijker erin te belanden dan er weer uit te komen. Je kunt door blijven graven en dan zul je steeds meer modder vinden. Er komt geen eind aan. Het denken heeft een onuitputtelijke voorraad dromen, gedachten, verlangens, verdrongen voorstellingen en perversiteiten.
Meditatie brengt je naar het zijn, leidt rechtstreeks over de grenzen heen. En zodra de meester er is, geeft het denken zich onmiddellijk gewonnen. Die overgave maakt je gezond, want nu zijn meester en knecht beiden op hun juiste plaats. De harmonie is hersteld. En gezondheid betekent niets anders dan in evenwicht zijn.

uit: Osho, Over de grenzen van de psychologie

OSHO PUBLIKATIES
Churchillstraat 11, 7091 XL Dinxperlo
tel. +31-(0)315 – 654 737
e-mail: info@osho.nl

© Copyright teksten, foto’s en illustraties van Osho: Osho International Foundation
© Copyright Nederlandse teksten van Osho: Osho Publikaties
Voor informatie over kopiëren/publiceren van teksten van Osho, zie: 
www.osho.com/copyrights