Meester Lu-tsu heeft gezegd:

Dat wat uit zichzelf bestaat, heet de Weg, Tao. Tao heeft naam noch vorm. Het is de ene essentie, de ene oergeest. Essentie en leven kun je niet zien. Ze liggen besloten in het licht van de hemel. Het licht van de hemel kun je niet zien. Het ligt besloten in de twee ogen.

Dat waar niets meer boven uitgaat, noemen we het Grote Ene. Het geheim van de magie van het leven bestaat in het gebruik van handelen om er niet-handelen mee te bereiken.

De Gouden Bloem is het licht. De Gouden Bloem dient als symbool. De zegswijze ‘Het peillood van het watergebied heeft maar één smaak’ verwijst hiernaar.

De werking van de kringloop van het licht berust geheel op de teruglopende beweging, waardoor de gedachten bijeenblijven. Het hemelse hart ligt tussen zon en maan.

Het Boek van het Gele Kasteel zegt: ‘In het één vierkante duim grote veld van het één vierkante voet grote huis kan men het leven ordenen.’ Midden in de vierkante duim woont de heerlijkheid. In de purperen zaal van de jaden stad woont de God van Uiterste Leegte en Uiterste Leven. Daarom, zodra het licht zijn kringloop maakt, verschijnen de krachten van het hele lichaam voor zijn troon, zoals wanneer een heilige koning een stad als zijn hoofdstad heeft aangewezen en hij de basis van de orde heeft gelegd, alle staten hem met huldeblijken naderen, of zoals wanneer de meester zijn zaken op orde heeft, knechten en dienstmeisjes vanzelf zijn bevelen gehoorzamen en elk zijn werk doet.

Daarvoor hoef je alleen het licht in een kringloop te brengen. Dat is het diepste en wonderbaarlijkste geheim. Licht laat zich makkelijk bewegen maar is moeilijk vast te leggen. Als je het lang genoeg laat roteren, kristalliseert het zelf. Dat is de toestand waarvan gezegd wordt: ‘Zwijgend vliegt gij ’s morgens opwaarts.’

Bij het uitwerken van dit principe hoef je niet naar andere methoden te zoeken maar moet je enkel de gedachten erop concentreren. Door de concentratie van gedachten kun je vliegen en in de hemel geboren worden.

De Gouden Bloem is het Levenselixer. Hoewel het elixer heel nauwkeurig werkt, is het toch zo vluchtig dat uiterste intelligentie en helderheid en uiterste verdieping en rust erbij vereist zijn. Mensen zonder de hoogste graad van intelligentie en inzicht vinden de weg niet. Mensen zonder dit uiterste vermogen aan rustig oordeel kunnen hem niet vasthouden.

ggg

Het geheim van de magie van het leven bestaat in het gebruik van handelen om er niet-handelen mee te bereiken.

Dit zijn woorden van een grote kracht. Waarin schuilt het geheim om van deze twee ogen één te maken? Hoe maak je het mannelijke en het vrouwelijke tot een eenheid in je? Hoe laat je in je het mannelijke en het vrouwelijke in elkaar opgaan, zodat je geen dualiteit meer bent, zodat je geen in zichzelf verdeeld huis meer bent dat zich tegen zichzelf keert, zodat er geen strijd en spanning meer bestaat, zodat alles één is? In die één-heid is zegen gelegen, aangezien alle spanningen verdwijnen, alle conflicten verdwijnen, alle angst verdwijnt. Hoe word je dat ene?

Het geheim van de magie van het leven bestaat in het gebruik van handelen om er niet-handelen mee te bereiken.

De man staat voor handelen, de vrouw staat voor niet-handelen. Je moet tot handelen overgaan om niet-handelen te bereiken, je moet moeite doen om moeiteloos te worden. Je moet er al je krachten in investeren, je moet zo actief worden dat je niets onbeproefd laat, je scheppend vermogen maakt gebruik van al je energie – en dan, als je al je energie erin gestopt hebt, vindt de transformatie plaats. Juist zoals water bij honderd graden verdampt, verdampt ook de actie als ze totaal is geworden, en blijft er non-actie over.

Eerst moet je leren dansen en moet je al je energie in je dans stoppen. En dan vindt er op een dag dat wonderlijke iets plaats dat de danser in de dans verdwijnt en de dans uit zichzelf moeiteloos voortgaat. Dan is er non-actie, niet-handelen. Eerst moet je leren wat actie is om non-actie te bereiken. Daar komt meditatie feitelijk op neer.

Ik krijg vaak de vraag gesteld waarom ik actieve meditaties geef. Wel, dat is de enige manier om te ondervinden wat non-actie is: stort je helemaal in de dans, dans uitzinnig, dans als een bezetene. En als je er je hele energie in gestoken hebt, breekt er een moment aan dat je merkt dat de dans het helemaal van je overneemt en dat het dansen moeiteloos verdergaat – dat is actie zonder actie.

ggg

De Gouden Bloem is het Levenselixer. Hoewel het elixer heel nauwkeurig werkt, is het toch zo vluchtig dat de uiterste intelligentie en helderheid en de uiterste verdieping en rust ervoor nodig zijn. Mensen zonder de hoogste graad van intelligentie en inzicht vinden de weg niet. Mensen zonder het uiterste vermogen aan rustig oordeel kunnen hem niet vasthouden.

Twee vereisten… Allereerst, je moet over intelligentie en inzicht beschikken. Zit daar niet over in. Vraag je niet af hoe dat moet als je niet intelligent bent. Iedereen is bij zijn geboorte intelligent. Intelligentie is een hoedanigheid die tot je wezen behoort. Juist zoals iedereen bij zijn geboorte kan ademen, beschikt ook iedereen bij zijn geboorte over intelligentie. Het denkbeeld dat er intelligente en onintelligente mensen zijn, is volkomen verkeerd. Men heeft er veel mensen tot een onderklasse mee gedegradeerd. Het is uiterst beledigend en vernederend.

Alle mensen zijn als intelligente wezens geboren, al kan hun intelligentie op verschillende manieren tot uitdrukking komen. De een is intelligent in muziek, een ander intelligent in wiskunde en als je wiskunde als norm neemt kan de musicus onintelligent lijken. Als je ze beiden aan een examen in wiskunde onderwerpt, zakt de musicus. En als je ze beiden aan een examen in muziek onderwerpt, maakt de wiskundige een domme indruk.

Omdat we van bepaalde criteria uitgaan, worden heel wat mensen voor dom versleten die dat niet zijn. Ik ben nog geen enkel mens tegengekomen die dom is maar zijn intelligentie kan best van een andere soort zijn. Voor het schrijven van gedichten is een ander soort intelligentie vereist dan voor de handel nodig is. Een dichter kan geen zakenman zijn en een zakenman vindt het moeilijk om een dichter te zijn. Je hebt een bepaalde vorm van intelligentie nodig om een politicus te zijn en een andere vorm van intelligentie om een schilder te zijn. En zo zijn er miljoenen mogelijkheden.

Houd dus voor ogen dat iedereen intelligent ter wereld komt, zodat we niemand kunnen uitsluiten. Het komt erop aan dat je ontdekt waar je eigen intelligentie in bestaat. En heb je eenmaal je eigen intelligentie ontdekt, dan heb je duidelijkheid verkregen. Veel mensen ontbreekt het aan helderheid omdat ze onjuiste voorstellingen hebben omtrent zichzelf. Iemand – een schoolmeester, een schoolhoofd, de universiteit – heeft je gezegd dat je niet intelligent bent. Maar zij hebben hun criterium willekeurig gekozen en hun criterium is niet op alle mensen van toepassing. De universiteiten zijn nog niet universeel: ze erkennen niet elk soort intelligentie, ze accepteren niet alle uitingsvormen van intelligentie. Als je eenmaal je intelligentie hebt erkend, verschaft je dat gegarandeerd helderheid.

Een dichter voelt zich dom omdat hij geen goede zakenman kan zijn. Dat zorgt voor verwarring. Hij verliest de eerbied voor zichzelf, verwijt zichzelf van alles en gaat zichzelf minderwaardig voelen. Hij probeert fortuin in de handel te maken maar dat lukt hem niet. Hij verliest alle duidelijkheid omtrent zichzelf. Als hij gewoon kan inzien dat hij een dichter is en dat hij niet in de wieg is gelegd voor zakenman en dat het compleet zelfmoord zou zijn als hij als zakenman slaagde – weet hij dat hij als dichter moet kunnen slagen. Dat is zijn intelligentie en die is op haar eigen manier tot bloei komen. Hij moet niemand anders nabootsen. Misschien zal de maatschappij hem daar niet geldelijk voor belonen, omdat aan poëzie niet zoveel behoefte is als aan bommen, aan liefde niet zoveel behoefte is als aan haat.

Daarom vindt niemand het bezwaarlijk dat er in films, radio- en tv-programma’s gemoord wordt. Niemand noemt dat aanstootgevend. Maar een vrijpartij, dat kan echt niet – die geeft aanstoot. De maatschappij moet het hebben van haat, niet van liefde. Als iemand een moord pleegt, is dat helemaal in orde. Als iemand je een dolk in het hart steekt en je bloed spuit als een fontein, is dat helemaal in orde. Maar als iemand je omhelst, je kust en met je vrijt, gaat de maatschappij op haar achterste benen staan. Het is toch wel vreemd dat vrijen obsceen is en moorden niet, dat minnaars veroordeeld worden en soldaten beloond, dat oorlog goed is en liefde verkeerd.

Als je je intelligentie aanvaardt, als je jezelf aanvaardt, geeft je dat helderheid, volkomen helderheid. Alle duistere wolken verdwijnen.

En op de tweede plaats: je moet iets kunnen opnemen en kalmte hebben. Intelligentie en inzicht maken deel uit van de mannelijke mind, het vermogen om op te nemen en kalmte te bewaren behoren tot de vrouwelijke mind. Alleen een vrouw kan iets in zich opnemen, daardoor kan ze ook zwanger worden – ze heeft een moederschoot, een baarmoeder.

Deze twee zaken zijn allebei nodig. Als je niet intelligent bent, kun je niet begrijpen wat er tegen je gezegd wordt, zul je niet begrijpen waarin de meester je wil laten delen. En als je niet vrouwelijk bent, kun je het niet opnemen, zal het geen leven dragen. Beide zijn nodig: je moet intelligent, uiterst intelligent zijn om te begrijpen waar het om draait en je moet het heel goed in je kunnen opnemen, zodat het een deel van jezelf wordt.

Dit is enkel de achtergrond. Stap voor stap zullen we in de technieken duiken van hoe je het licht kunt laten rondgaan. Luister aandachtig, intelligent. Neem het op. Het kan een van de grootste ervaringen van je leven worden.

uit: Osho, The Secrets of Secrets

OSHO PUBLIKATIES
Churchillstraat 11, 7091 XL Dinxperlo
tel. +31-(0)315 – 654 737
e-mail: info@osho.nl

© Copyright teksten, foto’s en illustraties van Osho: Osho International Foundation
© Copyright Nederlandse teksten van Osho: Osho Publikaties
Voor informatie over kopiëren/publiceren van teksten van Osho, zie: 
www.osho.com/copyrights