Wat zijn Emoties?

Wat zijn je gedachten, anders dan golfjes op een meer?
wat zijn je emoties, je stemmingen, je gevoelens?
Wat is dat hele denken van je? - één grote warboel!
En door deze warboel zie je je eigen natuur niet.
Ga je maar verder jezelf mis te lopen.
Je ontmoet Jan en alleman en je komt nooit jezelf tegen.

Jij bent boos,
maar je kunt niet voor eeuwig boos blijven.
Zelfs de meest boosaardige man moet zo nu en dan lachen,
dat kan niet anders.
Het kan niets iets permanents worden, boos te zijn.

Zelfs de meest droefgeestige persoon glimlacht;
en zelfs de grootste lachebek
moet soms huilen en krijgt tranen in zijn ogen.
Emoties kunnen niet permanent zijn.
Daarom heten zij "emoties",
het woord komt van "movere" bewegen.
Zij veranderen, vandaar dat het emoties zijn.
Van de ene naar de andere ben je in een constante verandering.
Het ene moment ben je bedroefd, het andere moment ben je blij;
dit moment ben je boos,
dat moment ben je heel erg medelievend;
dit moment houd je van, en weer een ander moment
kun je iemand wel schieten; de morgen was prachtig,
de avond is verpest.
En zo gaat het maar door.

In het normale spraakgebruik
is het hart de zetel van emoties zoals liefde en haat of woede.
Net zoals het denken de bron is van logische gedachten,
zo is het hart de bron van alles dat emotioneel en gevoelsmatig is.
Dat is de gewone kijk op de zaak.

Wij hebben altijd geleefd met deze traditionele scheiding,
dat fantasie en gevoelens en emoties
en stemmingen uit het hart voortkomen.
Maar je hart is gewoon een soort pomp.
Alles wat je denkt of je voorstelt of
voelt vindt plaats binnen het denken.
Je hersenen hebben zevenhonderd centra
en daar vindt alles plaats.

Maar als Boeddha het over `het hart' heeft
bedoelt hij dat wat precies het centrum is van je wezen.
Hij heeft begrepen dat je liefde,
je haat, en alles voortkomt uit je denken.
En ik denk dat hij daarbij heel wetenschappelijk is,
en dat alle psychologen het met hem eens zullen zijn.

Je kunt er zelf een experiment mee doen.
Je kunt zelf zien waar je woede de kop opsteekt
- het is in het denken dat je emoties beginnen - het is je denken.

Je denken is gigantisch; het behelst abstract denken,
het bevat je emotionele patronen en je gevoelens.

Dit moet je goed in gaten houden: emoties zitten in je hoofd,
maar je bewustzijn zit niet in je hoofd.
Om precies te zijn, zit je hoofd in je bewustzijn!
Bewustzijn is gigantisch, oneindig.
Emoties, wensen en ambities zitten in je hoofd; die drogen weer op.
Maar zelfs als je hoofd er helemaal af is en verdwenen in de aarde,
zal je bewustzijn niet verdwenen zijn.
Jij bevat je bewustzijn niet:
het bewustzijn omvat jou, het is grote dan jou.

uit Emoties vrij van angst, woede en jaloezie

 OSHO PUBLIKATIES
 Vianenstraat 48, 1106 DD  AMSTERDAM, Nederland
 Tel.: (+31-0)20-6969 372 Fax: (+31-0)20-6915 642
 e-mail: info@osho.nl

 
© Copyright teksten, foto’s en illustraties van Osho: Osho International Foundation
 © Copyright Nederlandse teksten van Osho: Osho Publikaties
Voor informatie over kopiëren/publiceren van teksten van Osho, zie: 
www.osho.com/copyrights