Creativiteit & de geur van vrijheid

Creativiteit is de grootste rebellie in het bestaan. Wil je iets creëren, dan moet je van al je conditioneringen af, anders komt je creativiteit louter neer op kopiëren, wat gewoon namaak is. Je kunt alleen maar creatief zijn als je een individu bent; je kunt niet iets creëren als je deel uitmaakt van de psychologie van de massa. De psychologie van de massa is niet creatief; zij leidt tot een saai leven; zij danst niet, zij zingt niet, zij kent geen vreugde, zij is mechanisch.

De creatieve mens volgt niet het platgetreden pad. Hij gaat zijn eigen weg, hij onderzoekt de jungles van het leven. Hij moet zijn weg alleen gaan en het collectieve denken, de massapsychologie de rug toe keren. Het collectieve denken is de laagste vorm van denken - zelfs zogenaamd gekken zijn superieur aan de collectieve idiotie.

Maar collectiviteit heeft zo haar eigen lokmiddelen: zij heeft achting voor en vereert degenen die volhouden dat de weg van het collectieve denken de enig juiste weg is. Dat in het verleden allerlei creatieve mensen - schilders, dansers, musici, dichters, beeldhouwers - aanzien aan hun laars lapten, kwam voort uit pure noodzaak. Zij moesten wel een bohémienachtig bestaan leiden, het leven van een vagebond; het was voor hen de enige manier om creatief te kunnen zijn. In de toekomst hoeft dat niet het geval te zijn. Als je mij begrijpt, als je het gevoel hebt dat wat ik zeg waarheid in zich draagt, dan zou iedereen in de toekomst als individu kunnen leven en is er geen behoefte meer aan een leven als bohémien. Het bohémienachtige leven is het uitvloeisel van een vastgelegd, conservatief, traditioneel, ‘achtenswaardig’ leven.

Ik doe een poging het collectieve denken te vernietigen en ieder individu de vrijheid te geven zichzelf te zijn. Dan is er geen probleem; dan leef je zoals je wilt leven. De mensheid wordt in feite pas echt geboren op de dag dat het individu wordt gerespecteerd in zijn rebellie. De mensheid is nog altijd niet geboren, zij zit nog steeds in de baarmoeder. Wat je aanziet voor de mensheid is maar een schijnvertoning. Totdat wij de mens individuele vrijheid gunnen, ieder mens de absolute vrijheid gunnen om zichzelf te zijn en op zijn eigen manier te leven… En hijzelf moet natuurlijk ook niemand in de weg te staan - dat hoort er ook bij. Niemand behoort wie dan ook in de weg te staan.

Maar iedereen heeft in het verleden zijn neus in andermans zaken gestoken - zelfs in zaken die absoluut privé zijn, die niets met de maatschappij van doen hebben. Je wordt bijvoorbeeld verliefd op een vrouw - wat heeft dat met de maatschappij te maken? Het is zuiver een persoonlijke aangelegenheid, het is geen publieke zaak. Als twee mensen het met elkaar eens zijn en in liefde willen samenleven, moet de maatschappij zich er niet mee bemoeien. Maar de maatschappij bemoeit zich er wel mee met al haar instituties, direct of indirect. De politieagent gaat tussen de geliefden instaan, de rechter gaat tussen de geliefden instaan… Bovendien hebben samenlevingen, alsof het nog niet genoeg is, een superpolitieagent in het leven geroepen: God, die voor je zorgen zal.

Het idee over God is dat van een gluurder die je zelfs geen privacy toestaat in je badkamer, die door het sleutelgat kijkt om te zien wat je aan het doen bent. Dit is verfoeilijk! Alle godsdiensten zeggen dat God voortdurend op je let - dat is verfoeilijk, wat voor een god is dat? Heeft hij niets anders te doen dan op iedereen te letten, iedereen in de gaten te houden? Het lijkt wel een superdetective!

De mensheid heeft een nieuwe voedingsbodem nodig - de voedingsbodem van vrijheid. Het bohémienachtige leven was een reactie, een noodzakelijke reactie. Maar slaagt mijn visie, dan zal er geen bohémienachtig leven meer nodig zijn aangezien er geen zogenaamd collectief denken meer is dat probeert mensen te domineren. Iedereen voelt zich dan op zijn gemak.

Vanzelfsprekend heb je niets over een ander te zeggen, maar waar het jezelf betreft moet je volgens je eigen maatstaven leven. Alleen dan ontstaat er creativiteit. Creativiteit is de geur van individuele vrijheid.

uit Osho: Creativity - Unleashing the Forces Within

OSHO PUBLIKATIES
Churchillstraat 11, 7091 XL Dinxperlo
tel. +31-(0)315 – 654 737
e-mail: info@osho.nl

© Copyright teksten, foto’s en illustraties van Osho: Osho International Foundation
© Copyright Nederlandse teksten van Osho: Osho Publikaties
Voor informatie over kopiëren/publiceren van teksten van Osho, zie: 
www.osho.com/copyrights