41  Zing het lied van je leven.
In de stilte van de late avond hoor ik iemand fluit spelen. Het maanlicht staat als bevroren. Deze koude, eenzame nacht en de fluwelen tonen van de fluit in de verte als een droom - dit alles is zo ongelooflijk mooi.
Hoe veel nectar kan er uit een holle bamboe stromen!
Het leven is ook een fluit - van zichzelf leeg, enkel ruimte, maar tegelijkertijd met een grenzeloze capaciteit voor melodieuze tonen. Maar alles hangt af van de speler.
Het leven wordt wat je ervan maakt; het is je eigen creatie. Het is enkel een gelegenheid. Welk soort lied je wenst te zingen, is helemaal je eigen beslissing. Dit is de waardigheid van de mens, dat hij vrij is liederen te zingen van hemel en hel beide.
Iedereen kan goddelijke tonen uit zijn fluit halen, het is enkel een kwestie van een beetje oefenen met de vingers. Een beetje oefening en het resultaat is enorm. Het imperium van oneindige gelukzaligheid wordt verkregen zonder iets te doen
Ik zou tot ieder en elk hart willen zeggen: “Neem je fluit ter hand. De tijd gaat zo snel. Pas op dat de gelegenheid om je lied te zingen je niet ontglipt. Voor het gordijn valt moet je jouw lied gezongen hebben.”


41   In het centrum bestaat geen dood.
De laatste ster van de dageraad verdwijnt in de mist. De morgen is op het punt van geboren worden en een roze gloed heeft zich uitgespreid over de hele oostelijke hemel.
Een vriend berichtte me zojuist de dood van een geliefd familielid van hem; deze afgelopen nacht heeft hij zijn lichaam verlaten. Na een korte stilte begon de vriend over dood te spreken. Hij sprak over veel dingen en op het eind vroeg hij: “Dood gebeurt iedere dag, toch leeft iedereen op een manier alsof hij nooit dood zal gaan. Het wil er eenvoudig niet in dat je ook zou kunnen sterven. Hoe komt het dat er zo'n vertrouwen is dat je zelf niet dood zult gaan temidden van zo veel doden?”
Dit vertrouwen is veelbetekenend. Het is zo dat degene die in het sterfelijk lichaam bestaat zelf niet sterfelijk is. De omtrek is van de dood, maar in het centrun, daar is geen dood.
Degene die ziet - de ziener van het lichaam en geest - weet dat hij gescheiden is van het lichaam en de geest. De ziener van het sterfelijke is niet sterfelijk. Hij weet: “er is geen dood voor mij; dood is enkel een verandering van lichaam. Ik ben eeuwig. Zelfs terwijl ik door de dood heen ga, zal het onsterfelijke “ik” blijven bestaan.”
Maar dit weten is onbewust. Het bewustmaken ervan is het bevrijd worden. Dood wordt direct gezien, kennis van het onsterfelijke is indirect. Degene die dit ook direct maakt, leert dat kennen wat noch geboorte noch dood heeft.
Het bereiken van dat leven dat voorbij leven en dood is, is bevrijding.
Dit is in iedereen aanwezig, het moet enkel gerealiseerd worden.
Iemand vroeg een wijze: “Wat is dood en wat is leven? Ik ben naar u gekomen om dit te weten.”
Wat de wijze ten antwoord gaf is prachtig. Hij zei: “Ga dan maar ergens anders heen. Waar ik ben bestaat noch dood noch leven.”

 


41   Buiten het bereik van tijd
Tik… tik… tik… de klok loopt weer. Ze heeft in feite steeds gelopen – alleen voor mij was ze gestopt. Of, ik kan beter zeggen dat ik zelf gesloten was voor de ruimte waar dit lopen bestaat.
Ik was in een ander gebied zonder tijd. Ik zat met gesloten ogen, naar binnen kijkend en ging door met kijken – het was helemaal een andere wereld. Toen werd het contact met deze wereld verbroken.
Hoe gezegend is het om de tijd te ontglippen! Er zijn geen beelden meer in de mind. Hun bestaan is tijd. Als zij ophouden, stopt tijd en blijft enkel het zuivere heden. Het heden is alleen in taal een gedeelte van tijd. In werkelijkheid is het buiten het gebied van tijd, eraan voorbij. Om daarin te zijn is in het zelf te zijn. Ik ben nu uit die wereld teruggekomen. Hoe vredig is alles! In de verte zingen vogels, een kind huilt ergens in de buurt en er kraait een haan.
Hoe gezegend is het te leven! En ik weet nu ook dat dood gezegend is, omdat leven er niet mee eindigt. Het is enkel een andere staat van leven – leven is ervoor en erna ook.

Uit: Osho, Seeds of Wisdom


OSHO PUBLIKATIES
Churchillstraat 11, 7091 XL Dinxperlo
tel. +31-(0)315 – 654 737
e-mail: info@osho.nl

© Copyright teksten, foto’s en illustraties van Osho: Osho International Foundation
© Copyright Nederlandse teksten van Osho: Osho Publikaties
Voor informatie over kopiëren/publiceren van teksten van Osho, zie: 
www.osho.com/copyrights