VBT-card - 151

Shiva zei: Gezegende, als de zintuigen zijn opgenomen in het hart, ga dan naar het centrum van de lotus.

Wat moet je doen bij deze techniek? `Als de zintuigen zijn opgenomen in het hart...' Probeer het maar! Er zijn vele manieren mogelijk. Je raakt bijvoorbeeld iemand aan: als je vanuit je hart leeft, gaat die aanraking rechtstreeks naar je hart en dan kun je voelen welk gehalte die aanraking heeft. Als je de hand voelt van een verstandelijk iemand, is die hand koud - niet zo maar koud: de hele uitstraling is koud. De hand voelt dood aan. Als de ander iemand is die vanuit het hart leeft, voel je een warmte. Zijn hand smelt dan echt samen met de jouwe. Iets van zijn hand voel je doorstromen naar de jouwe; er komt een ontmoeting tot stand, een overdracht van warmte.

Die warmte komt uit het hart. Ze kan nooit vanuit het hoofd komen, want het hoofd is altijd koel, koud, berekenend. Het hart is warm, niet berekenend. Het hoofd denkt altijd hoe het meer kan nemen, het hart wil altijd meer geven. Die warmte is een vorm van geven: geven van energie, vibraties, leven. Daarom voel je een ander gehalte. Als iemand je echt omhelst, voel je hoe je diep vanbinnen samensmelt met diegene.

Raak iets of iemand aan! Doe je ogen dicht, raak van alles aan. Je geliefde of je minnaar, je kind of je moeder, je vriend of een boom, een bloem, of gewoon de aarde. Sluit je ogen en voel de verbinding tussen je hart en de aarde, of je geliefde. Voel dat je hand je hart is dat zich uitstrekt om de aarde aan te raken. Laat je aanraking doorstromen naar je hart.

Wanneer je naar muziek luistert, luister dan niet met je hoofd. Vergeet je hoofd en voel dat je geen hoofd hebt. Er is helemaal geen hoofd. Het helpt als je een foto van jezelf zonder hoofd in de slaapkamer hangt. Concentreer je daarop: je hebt geen hoofd. Laat je hoofd niet tussen beide komen. Als je naar muziek luistert, luister dan met je hart. Voel de muziek je hart binnenstromen, laat je hart meetrillen. Laat je zintuigen samenkomen in je hart, niet in je hoofd. Probeer dat met alle zintuigen en voel hoe ieder zintuig het hart binnenstroomt en erin opgaat.

`Gezegende, als de zintuigen zijn opgenomen in het hart, ga dan naar het centrum van de lotus.' Het hart is de lotus. In ieder zintuig opent de lotus zich, met al haar bloembladen. Probeer eerst een verbinding te maken tussen je zintuigen en je hart. Besef dan hoe alle zintuigen diep doordringen in je hart en daar worden opgenomen. Als je je deze twee stappen hebt eige gemaakt, beginnen je zintuigen je te helpen: ze leiden je naar je hart en je hart wordt een lotus.

Deze lotus van het hart zal je een centrum geven. Zodra je het hartcentrum kent is het heel eenvoudig om in het navelcentrum terecht te komen. Het is heel eenvoudig! Deze soetra vermeldt dat niet, dat is niet nodig. Als je werkelijk totaal in je hart bent en de rede niet meer functioneert, val je vanzelf omlaag. Vanuit het hart staat de deur naar de navel open. Vanuit het hoofd kun je moeilijk het navelcentrum bereiken. Ook als je tussen hart en hoofd in leeft is het moeilijk om naar de navel te gaan. Als je eenmaal één bent met de navel heb je het hart achter je gelaten. Je bent in de navel beland, waar het oerpunt ligt, de oorsprong.

Als je voelt dat je iemand bent die vanuit het hart leeft, zul je baat hebben bij deze methode. Maar bedenk wel dat iedereen zichzelf wijsmaakt dat hij zich door zijn hart laat leiden. Iedereen probeert zichzelf te zien als een liefdevol mens, een gevoelsmens, want liefde is zo'n basisbehoefte dat niemand graag ziet dat hij geen liefde kent, geen hart vol liefde heeft. Daarom denkt iedereen dat, gelooft iedereen dat, maar dat geloof helpt je niet verder. Observeer jezelf onpartijdig, alsof je naar een ander kijkt, en beslis dan pas, want je hoeft jezelf niet voor de gek te houden, dat heeft geen zin. Zelfs al slaag je erin jezelf om de tuin te leiden, met de techniek lukt dat niet. Dan merk je namelijk dat er niets gebeurt als je haar toepast.

Uit: Het boek der geheimen, soetra 16


OSHO
PUBLIKATIES
Churchillstraat 11, 7091 XL Dinxperlo
tel. +31-(0)315 – 654 737
e-mail: info@osho.nl

© Copyright teksten, foto’s en illustraties van Osho: Osho International Foundation
© Copyright Nederlandse teksten van Osho: Osho Publikaties
Voor informatie over kopiëren/publiceren van teksten van Osho, zie: 
www.osho.com/copyrights