Liefde  en  Intimiteit

Ik ken vele angsten, maar die waar ik me het meest bewust van ben is de angst voor intimiteit. Ik ben een soort ‘ik-moet-er-weer-snel-vandoor’ type in mijn relaties met mensen.
K
unt u me iets vertellen over mijn angst voor intimiteit?

Dat is één van de conflicten die zich voordoen tussen vrienden, tussen mensen die van elkaar houden: geen van beide wil afzien van zijn verdedigingslinies, en geen van beide wil zich helemaal blootgeven, helemaal oprecht zijn, zich openstellen – maar allebei hebben ze wel behoefte aan intimiteit.

Tenzij je al je remmingen, alles wat je onderdrukt loslaat – dat zijn cadeautjes van je godsdiensten, van je cultuur, van je maatschappij, van je ouders, van je opvoeding – zal het je nooit lukken om intiem met iemand te worden.

Je moet dus zelf het initiatief nemen. Want als je je op geen enkele manier onderdrukt voelt, je op geen enkele manier geremd voelt, heb je ook geen wonden. Als je op een simpele, natuurlijke manier geleefd zou hebben, is er ook geen angst voor intimiteit maar een geweldig groot gevoel van vreugde – twee vlammen die zo dicht bij elkaar komen, dat ze bijna als één vlam gaan branden. En dat samengaan schenkt ontzettend veel voldoening, bevredigt, geeft vervulling. Maar voordat je kunt proberen om intiem met iemand te worden, zul je eerst je huis van onder tot boven moeten schoonmaken.


Alleen iemand die weet wat meditatie is, kan intimiteit toelaten. Hij heeft niets te verbergen.
Alles waarvoor hij bang zou kunnen zijn dat iemand anders het aan de weet kan komen, heeft hij zelf al overboord gezet. Alles wat hij heeft, is stilte en een hart vol liefde.

Je moet jezelf accepteren, met alles erop en eraan – als je jezelf niet totaal kunt accepteren, hoe kun je dan verwachten dat iemand anders dat doet? En dat, terwijl iedereen je altijd veroordeeld heeft, en je maar één ding geleerd hebt: jezelf te veroordelen.

Je blijft dingen verstoppen. Het is weinig fraais wat je anderen kunt laten zien, je weet dat er lelijke dingen in je verborgen liggen, kwaadaardigheden, je weet dat er een beest in je woont. Tenzij je je houding daartegenover radicaal verandert en jezelf accepteert als één van de dieren die tot het bestaan behoren... Het woord ‘dier’ is niet raar: het Engelse woord ‘animal’ betekent gewoon ‘levend’, het komt van anima. Alles wat leeft is dus een dier.

Maar men heeft mensen altijd voorgehouden: ‘Jullie zijn geen dieren, dieren zijn veel minder dan jullie. Jullie zijn menselijke wezens.’ Zo is je een vals gevoel van superioriteit bijgebracht. De waarheid is, dat het bestaan niet gelooft in superieur en inferieur. Voor het bestaan staat alles op dezelfde niveau – bomen, vogels, dieren, mensen. Het bestaan accepteert alles onvoorwaardelijk zoals het is, het begrip veroordeling bestaat niet.

Als je je seksualiteit accepteert zonder voorwaarden vooraf, als je accepteert dat de mens en elk levend wezen breekbaar is... het leven hangt aan een uiterst dunne draad die elk moment kan breken. Als je dat eenmaal inziet, en dan dat valse ego loslaat – Alexander de Grote te willen worden, of Mohammed Ali, de driewerf grote – als je eenvoudig begrijpt dat iedereen prachtig is in zijn gewoonheid, en dat iedereen zijn zwakheden heeft... al die dingen maken deel uit van het menselijk bestaan, omdat mensen niet van ijzer gemaakt zijn.

Je bestaat uit een heel kwetsbaar lichaam. De hele bandbreedte van je leven ligt, wat temperatuur betreft, tussen de 36º en de 43º Celsius. Niet meer dan 7 graad temperatuurverschil maakt uit of je leeft of niet. Ga je daar onder, ben je dood, ga je daar boven, dan ben je ook dood. Dat geldt voor duizend-en-een dingen binnenin je.


Een van je meest wezenlijke behoeftes is gewenst te zijn. Maar niemand wil toegeven dat ‘het mijn grootste behoefte is dat anderen mij nodig hebben, dat er van mij gehouden wordt, dat ik geaccepteerd word.’ We leven met zulke grote pretenties, met zoveel huichelarij – dat is de reden waarom intimiteit angst oproept.

Je bent niet zoals je buitenkant laat zien. Dat is een valse verschijning. Je mag overkomen als een heilige, maar diep van binnen ben je nog altijd een zwak mens met al zijn begeertes en verlangens.
De eerste stap is om jezelf in zijn totaliteit te accepteren, en af te zien van alles wat allerlei tradities je bijgebracht hebben, iets wat de hele mensheid tot waanzin gebracht heeft. Pas als het zover is dat je jezelf geaccepteerd hebt zoals je bent, verdwijnt de angst voor intimiteit. Je kunt dan geen respect verliezen, geen eigenwaan, je kunt je ego niet kwijtraken. Je kunt je vroomheid niet verliezen, je kunt je heiligheid niet verliezen – je hebt dat alles dan al uit jezelf losgelaten. Je bent net een klein kind, één en al onschuld. Je kunt jezelf openstellen, omdat je van binnen niet vol zit met lelijke dingen die je onder de duim moet houden, dingen die je pervers kunt noemen.

Je kunt alles zeggen waarvan je voelt dat het authentiek en oprecht is. En als je eraan toe bent om intiem met iemand te worden, kun je de ander aanmoedigen om ook intiem te durven zijn. Je eigen openheid zal de ander helpen om naar jou toe open te gaan. Je eenvoud zonder pretenties, zal de ander ook in staat stellen om zich te laven aan eenvoud, onschuld, vertrouwen, liefde, openheid.
Je zit gekooid in een omhulsel van domme ideeën, en als je erg intiem met iemand wordt, ben je bang dat hij dat in de gaten zal krijgen.

We zijn dus kwetsbare wezens – de meest breekbare die er bestaan. Een mensenkind is het meest kwetsbare jong van alle dieren. Het jong van andere dieren kan overleven zonder moeder, zonder vader, zonder familie. Maar een mensenkind zal onmiddellijk sterven. Die teerheid is niet iets om te veroordelen – het is de hoogste uitdrukkingsvorm van bewustzijn. Een roos zal altijd teer zijn, het is geen steen. En dat is niet iets waaronder je gebukt hoeft te gaan, dat je een roos bent en geen steen.
Alleen als twee mensen intiem met elkaar om kunnen gaan, zijn ze niet langer vreemden voor elkaar.Voordat de angst voor intimiteit kan verdwijnen, moet je echter totaal afgerekend hebben met alle troep die de godsdiensten in je verzameld hebben, met alle nonsens die je eeuwenlang hebt moeten slikken. Zet er een punt achter en leef een leven vol vrede, stilte, vreugde, zingen en dansen. Dan zul je door een transformatieproces gaan... en waar je ook bent, die plek zal veranderen in een paradijs.

uit Osho: Allereerst zijn en dan verliefd samenzijn

OSHO PUBLIKATIES
Churchillstraat 11, 7091 XL Dinxperlo
tel. +31-(0)315 – 654 737
e-mail: info@osho.nl

© Copyright teksten, foto’s en illustraties van Osho: Osho International Foundation
© Copyright Nederlandse teksten van Osho: Osho Publikaties
Voor informatie over kopiëren/publiceren van teksten van Osho, zie: 
www.osho.com/copyrights