Liefde is de grens die materie scheidt van bewustzijn, de grens tussen het lagere en het hogere. Liefde heeft wortels in de aarde, dat is haar pijn, haar kwelling. En liefde heeft haar takken tot in de hemel; dat is haar extase.
Liefde is niet een enkelvoudig fenomeen, ze is tweeledig. Ze is een touw dat gespannen is tussen twee polariteiten. Deze twee polariteiten moet je begrijpen: de ene is seks, de andere is gebed. Liefde is het touw dat gespannen is tussen seks en gebed; een deel ervan is seks, een deel ervan is gebed.

Het seksuele deel brengt onvermijdelijk ellende, het deel dat bij gebed hoort, brengt veel vreugde. Daarom is het moeilijk afstand te doen van liefde, omdat je bang bent dat in het afstand doen ook de vreugden die komen, worden opgegeven. Je bent niet in staat in beide totaal te zijn, want al die pijn doet je er steeds weer aan denken haar op te geven. Dit is de misère van de minnaar; de minnaar leeft in een spanning, uit elkaar getrokken.

Ik kan je probleem begrijpen. Dit is het fundamentele probleem van alle minnaars, want liefde brengt beide met zich mee, veel doornen en veel bloemen, en die komen beide tegelijkertijd.
Liefde is een rozenstruik. Je wilt die doornen niet, je zou graag willen dat de rozenstruik een en al bloemen is en geen doornen; maar ze komen tegelijkertijd, ze zijn facetten van één energie.

Maar ik zeg je niet afstand te doen van liefde, ik zeg je niet je er los van te maken. Wat ik je zeg is: maak het meer en meer tot een gebed. Mijn hele benadering is die van transformatie, niet van afstand doen. Je hebt me vast verkeerd begrepen. Ik ben niet tegen seks, maar ik ben er helemaal voor van seks een gebed te maken. Het laagste kan door het hoogste beheerst worden, dan verdwijnt de pijn die ermee gepaard gaat.

Welke pijn zit er in seksualiteit? Omdat het je doet denken aan je dierlijkheid, dat is de pijn. Het doet je denken aan het verleden, het doet je denken aan je biologische gebondenheid, het doet je eraan denken dat je niet vrij bent, dat je slaaf bent van natuurlijke instincten, dat je niet onafhankelijk bent van de natuur, dat door de natuur invloed op je wordt uitgeoefend, dat je gewoon een marionet bent in de handen van onbekende, onbewuste krachten.
Seks wordt gevoeld als een vernedering. In seks ga je voelen dat je je waardigheid verliest, vandaar de pijn. En dan is de bevrediging zo kortstondig; vroeg of laat wordt iedereen die intelligent is zich ervan bewust dat de bevrediging kortstondig is, en gevolgd wordt door lange nachten van pijn.

De extase is als een zachte bries, ze komt en gaat, en laat je achter in een verlaten toestand, volkomen gefrustreerd, teleurgesteld. Je had er veel van verwacht; door je instinctieve deel werden veel dingen beloofd, en niet is waargemaakt.
Seks is in feite een strategie van de natuur zichzelf onsterfelijk te maken. Het is een mechanisme dat je laat voortplanten, anders verdwijnt de mens. Denk eens aan een mensheid waar seks niet langer een instinct is, en je vrij bent om uit eigen wil al dan niet tot seks over te gaan. Dan lijkt de hele zaak zo absurd, ziet de hele zaak er dwaas uit. Denk er eens over na – als er geen instinctieve kracht is die je beweegt, geloof ik niet dat iemand bereid is tot seks over te gaan. Niemand gaat het met instemming aan, je begeeft je er met tegenzin in, je verzet je ertegen.

...

Mijn benadering is noch aards noch bovenaards.
Mijn benadering is niet iets te verwerpen, maar het te gebruiken.

Mijn inzicht is, dat alles wat je gegeven is, kostbaar is. Misschien ken je de waarde, misschien ken je de waarde niet, maar het is kostbaar; als het niet zo was, zou het bestaan het je niet gegeven hebben. Je moet dus wegen vinden om het te transformeren. Je moet je liefde meer tot een gebed maken, je moet je seks meer liefdevol maken. Seks moet langzaamaan getransformeerd worden in een gewijde bezigheid, hij moet verheven worden. In plaats van seks naar beneden te trekken in het moeras van dierlijkheid, kun je seks verheffen.

Dezelfde energie die je naar beneden trekt, kan je omhoog trekken, en dezelfde energie kan je vleugels geven. Die bezit enorme kracht; die is beslist het aller-krachtigste in de wereld, want al het leven komt eruit voort. Als die leven kan schenken aan een kind, aan een nieuw leven, als ze een nieuw leven in het bestaan kan brengen, kun je je dat potentiële vermogen voorstellen: dat die jou ook een nieuw leven kan brengen. Net zoals ze een nieuw kind in de wereld kan brengen, kan ze jou ook een nieuwe geboorte geven.
En dat is het wat Jezus bedoelt wanneer hij tegen Nicodemus zegt: ‘Tenzij je opnieuw wordt geboren, kun je niet mijn koninkrijk gods binnengaan’ - tenzij je opnieuw wordt geboren, tenzij je in staat bent jezelf leven te schenken – een nieuwe visie, een nieuwe kwaliteit voor je energieën, een nieuwe tuning voor je organisme. Je organisme bevat geweldige muziek, maar je moet leren hoe erop te spelen.

Seks moet een belangrijke meditatieve kunst worden. Dat is de bijdrage van tantra aan de wereld. De bijdrage van tantra is de belangrijkste, want het geeft je sleutels om het laagste in het hoogste te transformeren. Het geeft je sleutels om modder tot lotussen te transformeren. Het is een van de belangrijkste wetenschappen die zijn ontstaan – maar door moralisten en puriteinen en zogenaamde religieuze mensen, heeft tantra mensen niet mogen helpen. Zijn geschriften zijn verbrand, duizenden tantrameesters zijn vermoord, levend verbrand. Bijna de hele traditie is vernietigd, mensen werden gedwongen ondergronds te gaan.

Maar politici en priesters hebben altijd samengezworen. Ze willen niet dat mensen getransformeerd worden, omdat getransformeerde mensen niet langer onder hun heerschappij blijven. Getransformeerde mensen worden onafhankelijk, vrij; getransformeerde mensen worden zo bewust en zo intelligent dat ze alle spelletjes van de politici en de priesters doorzien. Dan zijn ze geen volgelingen van iemand meer, dan beginnen ze een volkomen nieuw leven – niet het leven van de massa, maar het leven van het individu. Ze worden leeuwen, ze zijn geen schapen meer.
...
uit Osho:
Allereerst zijn en dan verliefd samenzijn

OSHO PUBLIKATIES
Churchillstraat 11, 7091 XL Dinxperlo
tel. +31-(0)315 – 654 737
e-mail: info@osho.nl

© Copyright teksten, foto’s en illustraties van Osho: Osho International Foundation
© Copyright Nederlandse teksten van Osho: Osho Publikaties
Voor informatie over kopiëren/publiceren van teksten van Osho, zie: 
www.osho.com/copyrights